Mahkeme TTB'yi haklı buldu: Bakanlık 'Beyaz Kod' verilerini paylaşmalı

Mahkeme TTB'yi haklı buldu: Bakanlık 'Beyaz Kod' verilerini paylaşmalı
Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları başvuru yanıtlanmayan TTB konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme kararına göre, Beyaz Kod verilerini istemek TTB’nin görev tanımı kapsamındadır, verileri paylaşmak Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğudur.

Artı Gerçek- Hastanelerde sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının fiziki saldırıya maruz kaldığı sırada güvenlik görevlilerine ulaşmalarını sağlayan ‘Beyaz Kod’ verilerinin son zamanlarda paylaşılmaması Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) harekete geçirdi. TTB'nin Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuru reddedilince konu yargıya taşındı. Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi TTB’yi haklı buldu.

'HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGE BAŞVURANLARLA PAYLAŞILMALI'

TTB tarafından aktarılan Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’nin kararına göre, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndaki istisnalar dışında her türlü bilgi ve belgenin başvuranlarla paylaşılmasının, demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olduğu kaydedildi.

Mahkeme ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin kanunda tanımlanmış görevlerine de dikkat çekerek kararda şu ifadelere yer verdi:

“Birliğe, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak yönünde ödevler yüklendiği, diğer yandan; halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapılması ve halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlanması konusunda da görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirildiği görülmektedir.”

İdarenin bilgi ve belgeleri paylaşmamasının yerinde olmadığını belirten mahkeme kararını şu ifadelerle sürdürdü:

“Davacı birlik tarafından, ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi maksadıyla istenildiği ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılacağı anlaşılan ‘Beyaz Kod’ uygulaması kapsamında elde edilen verilere ilişkin bilgi ve raporların iletilmesine ilişkin istemin, davalı idarece, davacının başvurusunda belirttiği amaç doğrultusunda bir değerlendirme yapılarak karşılanması gerekirken, bu talebin cevap verilmeksizin zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

TTB, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022’de Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış; yazıya kanunen belirlenmiş süre içinde yanıt verilmemesi üzerine konuyu idare mahkemesine taşımıştı.

TTB tarafından yapılan başvuruda Sağlık Bakanlığı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi’nde arşiv ve kayıtların düzenli tutulup ilgili birimlere aylık ve yıllık gönderilmesinin düzenlendiğine dikkat çekilmiş; TTB’nin talep ettiği bilgi ve belgelerin, bakanlığın hukuki yükümlülüğü olarak kaydını ve istatistiğini tutması gereken bilgi ve belgeler olduğunun altı çizilmişti. Başvuruda ayrıca Beyaz Kod verilerine ilişkin başvurunun reddedilmesinin, hem hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması hem de toplumun sağlık hizmetine erişimi için bir engel olduğu belirtilmişti. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar