Polis yüksek öğretim kanunundaki değişiklik teklifi yasalaştı

Polis yüksek öğretim kanunundaki değişiklik teklifi yasalaştı
Yayınlanma:
A+ A-
‘Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Artı Gerçek- TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan teklifte güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor.

AA’nın haberine göre değişikliklerden bazıları şöyle:

* Meskun yerlerde silah atmak, devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası verilecek.

* Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, devleti veya kişileri zarara uğratmışsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.

* Emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenler, yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan atanabilecek.

* Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.

* Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren ‘İç Güvenlik Fakültesi’ kurulacak ve üç ay içindeki atamalarla kadroları tamamlanacak.

* Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde, lisans mezunu polis memurlarıyla ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara, ilk derece amirlik eğitimi verilecek.

* ‘İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

* Polis meslek yüksek okullarından dikey geçişle de fakülteye öğrenci alınabilecek.

* Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınav yılının başlangıcı itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

* Bu fakültede lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esasıyla sekiz yarıyıl, sınıf geçme esasıyla dört öğretim yılı olacak. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar