Ruh sağlığı derneklerinden genç intiharları için yetkililere çağrı: Hemen şimdi harekete geçmeliyiz

Ruh sağlığı derneklerinden genç intiharları için yetkililere çağrı: Hemen şimdi harekete geçmeliyiz
Yayınlanma:
A+ A-
Ruh sağlığı ve halk sağlığı dernekleri son haftalarda Türkiye’de yaşanan genç intiharlarına dönük ortak bildiri hazırladı. Bildiride intiharların önlenebilir olduğunu belirten dernekler yetkilileri ‘harekete geçmeliyiz’ diyerek göreve çağırdı.

Artı Gerçek - Halk sağlığı ve ruh sağlığı dernekleri Türkiye’de son haftalarda yaşanılan genç intiharlarına dikkat çeken bir bildiri yayınladı. Bildiride imzası bulunan; Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İntiharı Önleme Derneği, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği, Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği, intiharların önlenmesi için; Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, YÖK, TBMM, yerel yönetimler olmak üzere tüm toplumu duyarlılık göstermeye ve göreve çağırdı.

Dernekler, bilimsel çalışmaları referans göstererek doğru önlemler alındığı takdirde intihar kaynaklı ölümlerin önemli bir kısmı önlenebildiğine vurgu yaptı. Ruh sağlığı çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları, kişileri intihara sürükleyen bireysel, sosyal, ekonomik nedenlerin karmaşık bir örüntüye sahip olmasını gerekçe göstererek, alınacak önlemlerin de kapsamlı, çok sektörlü, çok katmanlı bir yaklaşımla oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

‘ÖNCELİK ÜNİVERSİTELERE VERİLMELİ’

Dernekler, genç intiharlarını önleme konusunda alınması gereken önlemleri ise yedi madde sıraladı. Maddeler şu şekilde:

1. Öncelikle gerçek bir halk sağlığı sorunu olan genç intiharlarının ülkemizdeki gerçek boyutlarını, nedenlerini, zaman içindeki değişimini ortaya çıkaracak bilimsel çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
2. Üniversiteler açıldıktan sonra ardışık intiharların görülmeye başlanması, önceliği üniversitelere vermek gerektiğini düşündürmektedir. Üniversitelerde halihazırdaki olanaklarla bile gençlere yönelik uygulanabilecek çok sayıda psiko-sosyal destek mekanizmaları oluşturulabilir.

METROLARDAKİ İNTİHARLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

3. Tekrarlayan intihar girişimlerinin gerçekleştiği yerlerde ruhsal sorunlar/hastalıklar ve intiharla ilgili kısa bilgilendirici afişler, broşürler hazırlanmalı, toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda bilgilendirici kamu spotları yer almalı, ruhsal yardım almanın önündeki engellere yönelik farkındalık oluşturulmalıdır. Ayrıca son dönemde gündemde sıklıkla yer alan metroda intihar girişimlerine yönelik güvenlik önlemlerini artırıcı uygulamalar (ray hattı ile platformlar arasına bariyerler konulması gibi) planlanmalıdır.
4. Tıp öğrencileri ve genç hekim intiharlarındaki artış da dikkate alındığında, tüm hekimler ve tıp fakültelerinde eğitim almakta olan hekim adayları için başa çıkma mekanizmalarını güçlendirip, iyilik halini artırmaya yönelik eğitimler ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.

‘İNTİHAR ÖLÜMLERİNİ AZALTMADAKİ ÖNLEMLER YAYILMALI’

5. İntihar ölümlerini azaltmadaki etkileri kanıtlanmış önlemlerin uygulanması konusunda ilgili kurumlar ve toplum bilgilendirilmelidir. Öncelikle ruh sağlığını korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyen planlamalar yapılmalıdır. Bu planlamalar içinde gençlerin nitelikli eğitim hakkından eşit şekilde faydalanacağı, barınma, beslenme gibi temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanacağı, ekonomik ve sosyal olarak desteklenebileceği uygulamalar öncelenmelidir.
6. Ülkemizde topluma yönelik birinci basamak ruh sağlığı hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çalışmakta olan psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde çalışan psikolojik danışma merkezlerinin bilinirliği artırılmalı, insanların bu birimlerdeki ruh sağlığı profesyonellerinden hizmet alabilecekleri duyurulmalıdır. Ayrıca bu birimler nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmeli, sunulan hizmetlerin verimliliği ve etkinliği artırılmalıdır. Bu hizmetlerin duyurulmasında her türlü mecra (sosyal medya, kamu spotları, toplu taşıma araçlarındaki ekranlar vb.) etkin olarak kullanılmalıdır.
7. Ruh sağlığını koruma ve geliştirme konusunda ülkemizde etkin olabilecek uygulamaların hangileri olduğunu belirlemeye yönelik topluma dayalı bilimsel çalışmaların akademik kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılması teşvik edilmeli, bu amaçla fonlar oluşturulmalıdır.”

HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI UZMANLARI DESTEK VERMEYE HAZIR

Bildirinin sonuç kısmında ise intiharların önlenebilmesi için; “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2020-2023’de sınırlı olarak yer bulan bu konuda Sağlık Bakanlığı önderliğinde, ilgili tüm sektörlerin katılımı sağlanarak, gerekli izleme ve değerlendirme mekanizmalarını da içeren detaylı bir eylem planı hazırlanmalı. İntihar önleme konusunda iller düzeyinde kurulmuş bulunan koordinasyon kurullarının daha etkili çalışması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve hemen uygulamaya konmalıdır” ifadelerine yer verildi. Halk sağlığı ve ruh sağlığı uzmanları söz konusu sürecin tüm aşamalarında, her türlü desteği vermeye gönüllü olduklarını da ifade ettiler. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar