Sendikalardan MESEM tepkisi: 'Çocuklarımızın ucuz işgücü olarak sunulduğu proje sonlandırılsın'

Sendikalardan MESEM tepkisi: 'Çocuklarımızın ucuz işgücü olarak sunulduğu proje sonlandırılsın'
Eğitim sendikaları, son altı ayda sekiz çocuğun ölümü üzerine tartışmaların odağındaki MESEM projesinin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Ali GÜZEL


URFA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü mesleki eğitim merkezleri (MESEM) projesi kapsamında yüzbinlerce ortaöğretim öğrencisi bir gün okuldayken, dört gün ise sanayide, şantiyelerde, atölyelerde 'stajyer' adı altında çalıştırılıyor. Ancak son altı ayda sekiz çocuğun ölümü üzerine Milli Eğitim Bakanlığı MESEM projesindeki işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeniden değerlendirilmesini istedi. İllere gönderilen yazıda, şartları uygun olmayan işletmelerle sözleşmelerin feshedilmesi ve öğrenci gönderilmemesi talep edildi. Artı Gerçek'e konuşan eğitim sendikaları ise MESEM projesine son verilmesi çağrısı yaptı.

'MESEM İLE ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ GÖRÜNÜR HALE GELDİ'

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin ocak ayında yayınladığı çocuk işçi ölümleri raporuna göre, son 10 yılda en az 671 çocuk işçi öldü. Raporu Artı Gerçek'e değerlendiren İSİG Genel Koordinatörü Murat Çakır, MESEM ile çocuk işçi ölümlerinin görünür hale geldiğini söyledi.

SEKİZ ÇOCUK ÖLDÜ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

MESEM projesi kapsamında ardı ardına gelen çocuk işçi ölümlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Son altı ayda sekiz çocuğun ölümünün ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla gönderilen yazıda mesleki eğitimdeki işletmelerin yeniden değerlendirilmesi, şartları uygun olmayan işletmelerle sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesi istendi. Ayrıca işletmelerdeki mesleki eğitim süreçlerinin oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri ya da eğitim müfettişleri tarafından denetleneceği belirtildi.

'ÇOCUKLARIMIZ KAMU ELİYLE SERMAYEYE UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK SUNULUYOR'

Çocukların, MESEM ile ucuz işgücü olarak kullanıldığını belirten Eğitim Sen Urfa Şube Eş Başkanı Murat Oruç, Artı Gerçek'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizde MESEM'ler bünyesinde uygulanan bir gün okul 4 gün işbaşı eğitimi modeli ile sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanacağı iddia edilmektedir. Öğrencilerimizi daha 15-16 yaşlarında okul ve sınıflardan çıkararak sanayi ve işyerlerinde çalışmaya mahkûm eden bu sistemin asıl amacının ara eleman yetiştirmek değil, sermaye sahibine ucuz işgücü yaratmak olduğu aşikardır. Çalışması ve çalıştırılması yasaklanan bu yaş grubuna dahil çocuklarımız, kamu eliyle ve kamunun finansal kaynakları ile sermayeye ucuz işgücü olarak sunulmaktadır."

whatsapp-image-2024-02-12-at-17-27-56.jpeg
Eğitim Sen Urfa Şube Eş Başkanı Murat Oruç

'ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ AZALTMAKTAN ÖTEYE GİTMEYECEK'

"Maalesef yaşanan ekonomik kriz derinleştikçe ve sermayenin kâr hırsız arttıkça, çocuklarımızın eğitimden koparılarak bu grupların kâr hırsına kurban edildiklerini görüyoruz" diyen Oruç, şöyle devam etti:

"Meslek liselerinin kendi bağlamlarından koparılarak salt sermayenin rant hırsına çocuklarımızın kurban edilmesini kabul etmiyoruz. Her gün maalesef yeni bir iş cinayeti haberi alıyoruz. Çocuklarımız denetimsiz ve acımasız iş koşullarına mahkûm ediliyor ve bu işyerlerinin denetimi de yapılmıyor. Kâh inşaattan düşerek kâh kullanmak zorunda bırakıldığı iş makinalarına uzuvlarına kaptırarak kâh çalıştığı mobilya atölyesinde suntaların altında kalarak canlarımızı yitiriyoruz. Ortaokulu bitirdikten sonra sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanması için MESEM'lere yönlendirilen gençlerimizin yaşadıkları kaza, yaralanma ve ölümlerinin müsebbipleri çalışmaya itildikleri işyerleri kadar, bu çocuklarımızı oraya yönlendiren ve bu doğrultuda okullardan koparan milli eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazı sermayeye kamu kaynaklarının aktarılmasını ve çocuk işçiliğini bitirmeye yönelik değil, çocuk ölümlerini azaltmaktan öteye gitmeyecektir."

'MESEM DENEN GARABET DURDURULACAĞI YERDE BÜYÜTÜLDÜ'

MESEM yoluyla çocukların eğitim hakkının ellerinden alındığını, bunun Milli Eğitim Temel Kanunu ile çeliştiğini, çocukların sermayeye ucuz işçi olarak feda edildiğini vurgulayan Eğitim İş Sendikası Urfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay ise şöyle dedi:

"Tüm itirazlarımıza rağmen, MESEM denen garabet durdurulacağı yerde büyütüldü ve bugün yaklaşık 1.5 milyon çocuğu okuldan koparıp güvensiz işyerlerine, adi bir emek sömürüsüne iten bir sistemin adı oldu. Oysa MESEM'ler aracılığıyla sermayeye aktarılan paraya hali hazırda meslek okullarına gerekli alet, edevat ve makineleri alarak çocukların olmaları gereken yerde, yani okullarında meslek öğrenmeleri sağlanabilirdi."

whatsapp-image-2024-02-12-at-17-28-16.jpeg
Eğitim İş Sendikası Urfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay

'MESEM SONLANDIRILSIN' ÇAĞRISI

MESEM nedeniyle yaşanan çocuk işçi ölümlerine dikkat çeken Kayaokay, "Bu trajedi, bir utanç vesikası olan MESEM'ler sonlandırılmalı ve mesleki eğitim denen kavramın sermayeye ucuz işçi pazarı olmaktan çıkarılması için vesile yapılmalıdır" dedi.

Öne Çıkanlar