Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl ilerleyecek?

Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl ilerleyecek?
Yayınlanma:
A+ A-
Haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerdeki mallar öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Tanınan hakların kullanılmaması durumunda ise bu mallar, MKE'ye; MKE'ye devredilmemesi halinde ise Kızılay'a devredilecek.

Artı Gerçek - Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle düzenlenen uygulama 1 Kasım'da başladı.

ÖNCELİK MÜLKİYET SAHİBİ BORÇLUNUN

NTV'nin aktardığına göre, bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

KIZILAY DETAYI

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerdeki araçların satış sürecinin nasıl olacağını sosyal medya hesabından madde madde paylaştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1-10 Kasım tarihleri arasında gümrük idaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.

Bu şekilde mal tasfiye edilmezse tahsil dairesi, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir.

Mal gene tasfiye edilemezse borçlu, ilgili Tebliğ’in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir.

Mal bu suretle de tasfiye edilmezse rehin hakkı sahibi, 10’uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

10 ARALIK'TAN İTİBAREN ONLINE SATILACAK

Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11’inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip (10 Aralıktan itibaren) gecikmeksizin malın resen satış işlemlerine başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacak. (Her tasfiye dairesinin satış takvimi kendi sürecinde ilerleyecektir.)

Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen yediemine satış suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir.

Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse malı devralmak isteyen MKE A.Ş., Tebliğ’in 13’üncü maddesindeki süreyi takip eden bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.

Malın hala tasfiye edilememesi hâlinde, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla Kızılay'a devrine geçilecektir.

Öne Çıkanlar