Çok sayıda sendika, emek ve meslek örgütü yaptıkları ortak açıklama ile Şanlıurfa’daki Uğur Tekstil fabrikasında haklarını arayan işçilere destek verdi. Açıklamada, “Uğur Tekstil işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, talepleri kabul edilmediği taktirde devam edecek direnişlerini de destekleyeceğimizi ilan ediyoruz” denildi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki pek çok ilde 108 örgütlü sendika ile emek ve meslek örgütü; Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Uğur Tekstil fabrikası işçilerine yaptıkları açıklama ile destek verdi. Yapılan açıklama şöyle:

‘İŞÇİLERİN VE SENDİKANIN TALEPLERİ KABUL EDİLMELİDİR’

“Uğur Tekstil işçileri fabrikanın tekrar açılmasını, bütün işçilerin yeniden işe alınmasını, işverenin sendikanın yetkisini ve işçilerin sendikal örgütlenme hakkını tanımasını ve sendikalı olarak işe geri dönmek istiyorlar. Fabrikanın önüne gelerek nöbet eylemi başlatmak isteyen, haklarını arayan işçiler ise karşılarında jandarmayı buluyorlar.

Uğur Tekstil patronuna ve yöneticilerine sesleniyoruz: işçilere karşı bu suçları işlerken, bu cesareti ve gücü, bu duruma göz yuman iktidardan ve Urfa’daki yetkililerden ve bu kölelik düzeninin sürmesini isteyenlerden aldığınızı biliyoruz. Ancak hatırlatmak isteriz ki, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan, insanca bir yaşam ve sendika hakkı için onurlu bir mücadele veren Urfalı Uğur Tekstil işçileri de yalnız değildir! 

Bölgemizdeki işçileri ucuz iş gücü yığını, bölgeyi ise patronlar için köle cenneti olarak gören bu anlayışa karşı, sendika ve insanca bir yaşam hakkı için mücadele eden, kölelik koşullarına karşı direnen Uğur Tekstil işçilerinin yanındayız. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmasını umuyor, işçilerin ve sendikanın taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtiyoruz.

Bizler sendikalar, emek ve meslek örgütleri olarak, Uğur Tekstil işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, talepleri kabul edilmediği taktirde devam edecek direnişlerini de sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.”

BİLDİRİYE 108 ŞUBE İMZA ATTI

Bildiriye imzacı olan örgütlerin isimleri ise şöyle:

Şanlıurfa:

Urfa Barosu, Urfa Tabip Odası, TMMOB Urfa İKK, SES Urfa Şubesi, Eğitim Sen Urfa Şubesi, Tarım Orkam Sen Urfa Şubesi, BES Urfa Şubesi, Haber Sen Urfa Şubesi, Tüm Bel-Sen Urfa Şubesi, ESM Urfa Şubesi, Yapı Yol Sen Urfa Şubesi, DİSK/Lastik-İş Hakan Plastik İşyeri Temsilciliği, Özak Tekstil İşçileri, Urfa/Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, ÖHD Urfa Şubesi, İHD Urfa Şubesi, Mezopotomya Yazarlar Derneği

Gaziantep:

DİSK Antep Bölge Temsilciliği, Genel-İş Antep Şubesi, Türk-İş Antep İl Temsilciliği, Koop-İş Antep Şubesi, Tez Koop-İş Antep Şubesi, Eğitim Sen Antep Şubesi, SES Antep Şubesi, BES Antep Şubesi, Tüm Bel-Sen Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası Antep İl Temsilciliği

Elazığ:

Eğitim Sen Elazığ Şubesi, SES Elazığ Şubesi, Yapı Yol Sen Elazığ Şubesi, Kültür Sanat Sen Elazığ Şubesi

Mardin:

Eğitim Sen Mardin Şubesi, SES Mardin Şubesi, BES Mardin Şubesi, Tüm Bel-Sen Mardin Şubesi, Tarım Orkam Sen Mardin Temsilciliği, TMMOB Mardin İKK

Tunceli:

Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, Genel-İş Dersim Şubesi, Fedaş Dersim Enerji İşçileri, Munzur Su İşçileri, Ovacık Mercan Hes İşçileri, Eğitim Sen Dersim Şubesi, SES Dersim Şubesi, BES Dersim Şubesi, Tüm Bel Sen Dersim Şubesi, Haber Sen Dersim Temsilciliği, Tarım Orkam Sen Dersim Temsilciliği, Tunceli Ziraat Odası, Pertek Ziraat Odası, TMMOB Dersim İKK

Malatya:

Eğitim Sen Malatya Şubesi, SES Malatya Şubesi, BTS Malatya Şubesi, BES Malatya Temsilciliği, Tüm Köy Sen Malatya Şubesi

Erzurum:

Yapı Yol Sen İl Temsilciliği

Erzincan:

Eğitim Sen Erzincan Şubesi

Kars:

Eğitim Sen Kars Temsilciliği, BES Kars Temsilciliği

Batman:

SES Batman Şubesi, Eğitim Sen Batman Şubesi, Haber Sen Batman Şubesi, Tüm Bel Sen Batman Şubesi, BES Batman Şubesi, Tarım Orkam Sen Batman Şubesi, BTS Batman Şubesi, Yapı Yol Sen Batman Şubesi, Genel-İş Batman Şubesi, Petrol-iş Batman Şubesi, TMMOB Batman

Van:

Eğitim Sen Van Şubesi, SES Van Şubesi, Tüm Bel-Sen Van Şubesi, BES Van Şubesi, Tarım Orkam Sen Van Şubesi, Yapı Yol Sen Van Şubesi, BTS Van Temsilcililiği, Haber Sen Van Şubesi.

Ağrı:

Genel-İş Ağrı Şubesi.

Diyarbakır:

Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, SES Diyarbakır Şubesi, Eğitim Sen 1 Nolu Şube, Eğitim Sen 2 Nolu Şube, Eğitim Sen 3 Nolu Şube, Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi, BES Diyarbakır Şubesi, Tarım Orkam Sen Diyarbakır Şubesi, Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi, BTS Diyarbakır Şubesi, Haber Sen Diyarbakır Şubesi, ESM Diyarbakır Şubesi, DİVES Diyarbakır Şubesi, Kültür Sanat Sen Diyarbakır Şubesi, Dev Sağlık-İş Diyarbakır Şubesi, Genel-İş 1 Nolu Şube, Genel-İş 2 Nolu Şube.

Adıyaman:

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, SES Adıyaman Şubesi, Petrol-İş Adıyaman Şubesi.

Şırnak:

Genel-İş Şırnak Şubesi, SES Şırnak Şubesi, Eğitim Sen Şırnak Şubesi, BES Şırnak Temsilciliği, Tüm Bel-Sen Şırnak Şubesi, Tarım Orkam Sen Şırnak Şubesi, Yapı Yol Sen Şırnak Temsilciliği, ESM Şırnak Temsilciliği. (ANKA)