Akademisyene disiplin cezası yargıdan döndü: Savunma hakkı kısıtlandıArtı Gerçek

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nün dışarıdan profesör atamasına karşı mücadele ettiği için disiplin cezası alan Kayıhan Pala’yı mahkeme haklı buldu ve kararı iptal etti.


Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Bursa 2. İdare Mahkemesi Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğretim üyesi Kayıhan Pala’ya verdiği disiplin cezasını iptal ederek, üniversite yönetimine ders niteliğinde bir uyarıda bulundu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kayıhan Pala, rektörün keyfi olarak dışarıdan profesör atamak istemesinin gereksiz ve usulsüz atama olduğunu belirterek buna karşı üniversitede mücadele verdi. Rektörlük ise Pala’nın verdiği bu mücadeleye karşılık olarak disiplin soruşturması başlattı. 

Başlatılan disiplin soruşturmasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Disiplin Kurulu geçen yıl 16 Ocak tarihinde Pala’ya önce “aylıktan ve ücretten kesme” cezası verdi ancak hakkında başka bir disiplin cezası bulunmadığı için bu cezayı “kınama” cezasına çevirdi.

Pala, itiraz etse de söz konusu karar 4 Nisan 2019 tarihinde reddedildi. Pala bunun üzerine avukatı Nilgün Berk Eser aracılığıyla Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı. Disiplin Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu belirten davacı, dilekçesinde, savunma hakkının kısıtlandığını ve söz konusu disiplin kararının yasada karşılığı olmayan bir eyleme dayandırılarak tesis edildiğini kaydederek kararın iptalini istedi.

MAHKEMEDEN DERS GİBİ KARAR

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Uludağ Üniversitesi’nin Pala’nın son savunmasını almadan disiplin cezası verdiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

 “Ceza verilmeden önce davacının savunmasının alınması, gerekli savunmayı yapabilmesi için de somut olay kapsamında yeterince aydınlatılması, bu doğrultudaki yeterli bilgi ve belgenin verilmesi, arzu etmesi halinde avukat yardımından yararlandırılması gerektiği halde, davacının son savunması alınmadan ceza verildiği…”

Mahkeme iptal kararında gerekçe olarak savunma hakkının ihlal edildiğine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Gerek kendisinin gerekse de avukatının bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmediği, soruşturmacı tarafından 27.09.2018 tarihinde davacıya tebliğ edildiği görülen yazının ise, savunma istem yazısı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ancak ifade istemi olarak kabul edilebileceği, zira kendisine isnat edilen fiili ve bu fiil için istenen cezayı bilmeyen davacının sağlıklı bir savunma yapabileceğinden söz etmenin mümkün olmadığı açık olduğundan, Anayasal güvence altındaki savunma hakkı kısıtlanarak verildiği görülen disiplin cezasında ve bu cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.”

BAĞLANTILI HABERLER