Gençağa KARAFAZLI


Artvin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Temsilcisi Dr. Serhan Safatlı, "Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz; Aşılanma, insanların en temel haklarındandır. Ayrım yapmaksızın tüm sağlık emekçileri başta olmak üzere risk grubunda bulunan herkes gribe karşı aşılanmalıdır” dedi. 

ARTVİN’DE AŞI SIKINTISI VAR 

Dr. Serhan Safatlı şu açıklamalarda bulundu:

Tüm ülkede olduğu gibi Artvin ve ilçelerinde de,  zatürre aşısı temininde yaşanan sıkıntılar grip aşısında da yaşanıyor. İlimiz genelinde alınan önlemlerin yetersizliği vaka sayıları artışında karşılığını buluyorken, insanları aşı yapılıp yapılamayacağını öğrenmek için Aile Hekimliklerine yığmak başlı başına virüsün yayılımı için uygun bir ortam oluşturmaktadır. 

'BAŞARISIZLIĞIN FATURASI SAĞLIK EMEKÇİLERİNE KESİLİYOR'  

Kimin ve ya kimlerin nasıl hesapladığı bir türlü anlaşılmayan puanlama ve öncelik sıralaması, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve eczanelerde, halk ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmektedir. Salgın yönetiminde ki başarısızlığın faturası sağlık emekçilerine kesilmeye çalışılmakta ve sağlıkta şiddetin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.  

'SAĞLIK BAKANLIĞI UYARILARI CİDDİYE ALMIYOR'

Covid 19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, 6 aydan büyük herkesin aşılanmasını önermiş ve SES, TTB ve meslek örgütleri influenza mevsimi başlamadan gerekli önlemlerin alınması konusunda Sağlık Bakanlığını defalarca uyarmıştır. Tüm uyarılara rağmen aşı temini konusunda Sağlık Bakanlığı gerekli hassasiyeti gösterememiştir.   

'SAĞLIK EMEKÇİLERİ RISK GRUBUNDA HERKES GRİBE KARŞI AŞILANMALIDIR' 

Sağlık emekçilerine yeterli ve nitelikli kişisel koruyucu ekipman temini sağlayamayan Sağlık Bakanlığı, şimdi de en riskli grup olan sağlık emekçileri için aşı temini sağlayamıyor.  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Artvin Temsilciliği olarak Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz; Aşılanma, insanların en temel haklarındandır. Ayrım yapmaksızın tüm sağlık emekçileri başta olmak üzere risk grubunda bulunan herkes gribe karşı aşılanmalıdır.”