Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ni (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara ilişkin yeni istatistikleri yayımladı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların personel sayısı yaklaşık 3’te 2 oranında azaldı. 2018 yılına göre yaklaşık iki kat artan borçlar 158.2 milyar TL’ye ulaştı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre bakanlığın yayınladığı istatistiklere göre tablolarda 3. çeyrek itibarıyla bu kuruluşların borç ve personel durumu yer aldı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 384 bin 104 personel vardı. Kuruluş sayısı da 42’ydi. AKP iktidarlarında personel sayısı da kuruluş sayısı da hızla düştü. Personel sayısı 103 bin 547’ye geriledi. Kuruluş sayısı da 22’ye düştü. AKP iktidarlarında KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borçları ise arttı. Bu kuruluşların iç borçlarının toplamı 2021 3. çeyrek itibarıyla 128.9 milyar TL’ye ulaştı. 2. çeyrekte iç borçların toplamı 109.7 milyar TL’ydi.

BÜYÜK ARTIŞ

Üç aylık dönemdeki büyük artış dikkat çekti. 2. çeyrekte 27.9 milyar TL olan dış borçlar da 3. çeyrekte 29.3 milyar TL’ye çıktı. Toplam borçlar ise 158.2 milyar TL’ye ulaştı. 2. çeyrekte bu kuruluşların toplam borç miktarı 137.7 milyar TL’ydi. Geçmiş yıllara bakıldığında borç miktarının hızla arttığı görülüyor. Bu kuruluşların borçları 2018’de 78.7 milyar TL, 2019’da 100.7 miyar TL’ye, 2020’de 124.8 milyar TL’ye, 2021 birinci çeyrekte de 132.5 milyar TL’ye yükseldi.