Bakanlığın ODTÜ KYK inşaatı için yaptığı itiraz reddedildiArtı Gerçek

ODTÜ’de KYK yurdunun yapılmasına ilişkin verilen “yürütmeyi durdurma” kararına Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derneği’nin, ODTÜ’de yapılmak istenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun yapımının iptali konusunda açtığı davada Ankara 11’nci İdare Mahkemesi’nde 13 Aralık 2019 tarihinde verdiği yürütmeyi durdurma kararına Gençlik ve Spor Bakanlığı itiraz etmişti.
 
BAKANLIK HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNDU
 
Bakanlık itirazında, ODTÜ rektörlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan inşaatın iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması kararının hukuka aykırı olduğunu savundu.
 
İTİRAZ REDDEDİLDİ
 
Bakanlığı itirazını reddeden Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. Dava Dairesi, 21 Ocak’ta verdiği kararında, “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca reddine karar verildi” ifadelerine yer verdi. (MA)