Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 2,5 oranındaki artışa, "Memur ve emeklilerinin aylıklarına en az yüzde 50 oranında artış yapılmalıdır. Ekonomik veriler açıkça bu gerçeği göstermektedir" dedi. Zekat tartışmalarına da değinerek memurlara zekât verilebileceği yolundaki fetvaları hatırlatan Zengin, "Eğer memur ve emeklisi zekâta muhtaç hale gelmişse Sayın Cumhurbaşkanına düşen bu durumu ortadan kaldır" ifadelerini kullandı.

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yüzde 2,5 artışa yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Zengin'in açıklaması şöyle:

'CUMHURBAŞKANININ KENDİLİĞİNDEN YÜZDE 2,5 EK ARTIŞ AÇIKLAMASI SORUNLU BİR MÜDAHALEDİR'

"Ek protokol ek artış yalanları ile memurları ve kamuoyunu oyalamaya devam etmişlerdir. Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı ile bu amaçla yapıldığı iddia edilen görüşmelerin yalan olduğu, talep yerine teşekkür için gidildiği ortaya çıkmıştır. Açıkçası ip üzerindeki iki cambaz memurları ve emeklileri meşgul ederken cepleri boşaltılmaktadır.

Toplu pazarlık sosyal taraf ve işveren arasında yürütülür. Sosyal taraf sendikalardır. Bunun dışındaki uygulamalar toplu pazarlık düzenine müdahaledir, toplu pazarlık sistemini tanımamaktır. Sayın Cumhurbaşkanının kendiliğinden yüzde 2,5 ek artış açıklaması ve toplu pazarlık sistemine müdahale etmesi bu açıdan sorunlu olan bir müdahaledir. Nitekim yüzde 2,5 oranındaki artış açıklaması 15 Ocak'ta yapılacak maaş ödemelerinde bordrolara yansıtılamamış, acilen TBMM’ye sevk edilen yasa teklifine konu olmuştur. Sorun ancak teklifin kanunlaşmasıyla çözülebilecektir.

'MEMURLARA ZEKÂT VERİLEBİLECEĞİ YOLUNDAKİ FETVALAR İÇİMİZİ ACITIYOR'

İkincisi yüzde 2,5’luk oranın memurlara neler hatırlattığıdır. Miktarı ne olursa olsun 'buçuklu' artışlar rahatsızlık vericidir. Geçmişin acı tecrübelerini ve tortularını hatırlatmaktadır. Türk toplumu zekâtın kırktabir olduğunu, bunun da yüzde 2,5 olduğunu iyi bilir. Memurlara zekât verilebileceği yolundaki fetvalar içimizi acıtırken Sayın Cumhurbaşkanının tam da memurların fiyat hareketlerinden canının yandığı bir ortamda zekât nisabınca yüzde 2,5 oranında artış açıklaması memur ve emeklilerini derinden yaralamıştır. Eğer memur ve emeklisi zekâta muhtaç hale gelmişse Sayın Cumhurbaşkanına düşen bu durumu ortadan kaldırmak, asgari ücrette olduğu gibi memur ve emeklilerinin aylıklarına en az yüzde 50 artış oranında yapmasıdır. Ekonomik veriler açıkça bu gerçeği göstermektedir." (ANKA)