Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” hükmünü karşı, 2016 yılında Loç Vadisini terk etmek zorunda kalan Orya enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yineleyerek süreci yeniden başlatmıştı.

ÇED Olumlu kararına karşı açılan dava sonrası Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

 

BİLİRKİŞİ: EKOLOJİK DENGE ZARAR GÖRECEK

 

Orya Enerji’nin ÇED başvurusunu yenilemesi üzerine 24 Ekim 2019 tarihinde bölgede 5. kez bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sonrası açıklanan bilirkişi raporunda “ Küre dağları milli parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan Cide HES projesinin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır” denildi.

 

İDARE MAHKEMESİ ÇED OLUMLU KARARINI İPTAL ETTİ

 

Kastamonu İdare Mahkemesi de çevre ve Küre Milli Parkı yaşam alanında ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, Cide Regülatörü ve HES Projesine "Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu" kararını hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.