CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ve Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Yüksel Bayraktar’ın da katıldığı açıklamada Bursa’daki üniversiteli gençlik adına söz alan Cankız Türk şunları söyledi:

'EV SAHİPLERİNİN İNSAFINA TERK EDİLDİK'

"Ülke nüfusunun yarısının asgari ücretle 2 bin 825 TL'ye çalıştığı, aynı zamanda da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 926 TL olduğu, bu rakamlara bile çalışmayan, evine ekmek dahi götüremeyen ailelerin olduğu bir ülkede, bu koşullar altında okumaya çalışan milyonlarca öğrencinin sesidir bu metin. 2020 yılında üniversite okuyan öğrencilerin sayısının 7 milyon 940 bin 133 olarak bildirilmiştir. Bu sene kontenjanların arttırılması ve yapılacak 2 ek yerleştirmeyle bu rakamın 10 milyonun üzerinde olmasının beklendiğini, bugün ülkede sadece 700 bin kişilik yurt bulunduğunu ve bu rakamın öğrenci sayısının yüzde 10’unu bile karşılamazken geri kalan öğrenciler 2 bin ila 4 bin 500 TL arası kira talebinde bulunan ev sahiplerinin insafına terk edilmiş ya da cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm edilmiştir.

'BİZLERİ SOKAKTA UYUMAYA MECBUR BIRAKANLARDAN HESAP SORUYORUZ'

Var olan devlet yurtları çağın koşullarına hitap etmeyen, askeri sistem koğuş usulüyle istiflenmiş ve özelleştirilen yemekhaneleriyle öğrencileri şirketin insafına terk etmiştir. Geçtiğimiz günlerde bu ülkede, İstanbul Kadıköy'de 20 tane genç sokaklarda yattı. Geleceğin teminatı olan bizleri sokakta uyumaya mecbur bırakanlardan hesap soruyoruz. Bir öğrenci olarak geçinmenin zor olduğu bu ülkede, birilerin çocukları milyon dolarlarla oynarken, 650 TL kadar küçük bir ve komik bir rakamla bizi KYK borcuna mahkûm edenlerden hesap soruyor, eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerinin parasız olmasını talep ediyoruz. Verilen burslar arttırılmalı ve karşılıksız olmalıdır. Daha fazla kütüphane açılmalı, kütüphaneler zenginleştirilmelidir. Her üniversitede bilgiye erişim eşit olmalı, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

Barınma ve beslenme sorunu yaşayan eğitim hayatının olmazsa olmazı kitapları cep yakıyor. Hocalar öğrencileri birer müşteri olarak görüp kendi kitaplarını pazarlıyor. Özel okullara kaynak ayırmaktan geri durmayan devlet, öğrencilerin ders kitaplarını ücretsiz dağıtmalıdır. Daha fazla kütüphane açmalı ve kütüphaneleri zenginleştirilmelidir. Her üniversitede bilgiye erişim eşit olmalı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Üniversitedeki kütüphanelerin kitapları, sayı olarak yetersiz. Bu geliştirilmeli, kitaplar bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Enflasyonun yüzde 40’lara kadar ulaştığı bu ülkede ulaşım da bundan nasibini almış durumda. Öğrencilerin üniversiteye ulaşma olanakları o kadar zorlaşmış bir durumda ki, yollarda bu sıkıntıyı binlerce üniversite öğrencisi yaşıyor. Ulaşım hizmetleri öğrencilere ücretsiz olmalıdır. Üniversitedeki harç ücretlerini kaldırdık diye nara atanların ikinci öğretimin harç ücretlerinden haberleri yok. Eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olan ikinci öğretimden alınan harçlar acilen kaldırılmalıdır. Bilimsellikten uzaklaşan öğretimin içeriği, dinselleşmiş, pratikten yoksun ezberci bir anlayışa bürünmüştür. Üniversitede eğitim laik, bilimsel, çağdaş, normlarda hazırlanmalıdır.

Bizler bu ülkenin gençleriyiz, bu ülkenin gençleri olarak ülkemizi seviyoruz. Bu ülkede çalışmak ülkeye hizmet etmek burada yaşamak istiyoruz. Ancak birçok arkadaşımız olanaksızlıklar yüzünden yurtdışı olanaklarını daha üniversiteye gitmeden düşünüyor. Planlı, programlı ülkenin kaynakları göz önünde bulundurularak ve istihdam programıyla hareket edilerek üniversite kontenjanları belirlenmelidir. Apartman katlarına sıkıştırılan sömürü aracı haline gelmiş üniversiteler acilen kapatılmalıdır. Öğrencilere okul sonrası iş olanakları sunulmalıdır. Ne giyeceğimizden, nasıl yaşayacağımıza kadar bize bir sınır çizmeye çalışan, özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalışan bu anlayıştan hesap soruyoruz. Laikliğin bu ülkenin temel unsuru olduğunu, bu ülkenin gençleri olarak hatırlatıyor, temel yaşam haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Bir kez daha yineliyorum. Bütün öğrencilerin eğitim, barınma ve sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır. Parasız eğitim, parasız sağlık!” (ANKA)