Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin 3 fakültenin dekanını görevden alması üniversiteyi ayağa kaldırdı. Görevden alınan 3 fakültedeki akademisyenler, görevden alma kararlarına tepki göstererek, üniversitelerine yönelik müdahalelerin sonlandırılmasını istedi.


Kayyım rektör İnci, dün Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'ı görevden aldı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri seçilmiş dekanlarının görevden alınmasına bugün ilgili fakültelerin önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

‘SEÇİLMİŞ DEKANIN GÖREVDEN ALINMASI, 1 OCAK 2021’İN DEVAMI’

Kuzey Kampüsteki Eğitim Fakültesi önünde saat 11:30’da toplanan fakültede görevli akademisyenler, yaptıkları açıklamada oy çokluğu ile seçilmiş dekanları Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un başarıyla yürüttüğü görevine iade edilmesini talep etti. Eğitim Fakültesi’nde görevli akademisyenlerin açıklamasında “Dekanımız fakülte öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve Eylül 2020’den bugüne dek görevini üniversitemize yakışır bir şekilde, büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmiştir. Alınan bu kararın 1 Ocak 2021’den beri üniversitemize yapılan müdahalenin devamı niteliğinde olduğunu düşünüyor ve bu durumu kabul edilemez buluyoruz” diye belirtildi.
‘BU MÜDAHALELER, ÜNİVERSİTEDE BÜYÜK BİR TAHRİBARA YOL AÇIYOR’

“Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi bu müdahalelerin üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük bir tahribata yol açtığını kamuoyuna bildirmeyi görevimiz olarak görüyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamanın devamında akademisyenler şu taleplerde bulundu: “Dünya çapında akademik saygınlığı olan fakültemiz tam 40 senedir ülkemize son derece donanımlı eğitimci ve akademisyenler yetiştirmekte ve çeşitli topluma hizmet uygulamaları yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri olarak bizler seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zararından dönülmesini ve Üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Eğitim Fakültesi’nde görevli akademisyenler, kendi fakültelerinin önünde gerçekleştirdikleri açıklamalarının ardından dekanları görevden alınan diğer iki fakültenin akademisyenlerinin yapacakları açıklamaya katılmak için Güney Kampüse yürüdü.

‘USULE UYGUN ŞEKİLDE ATANMIŞ BİR DEKANIN GÖREVDEN ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR’

Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenleri de aynı saatte yaptıkları açıklamada oy çokluğuyla seçilmiş fakülte dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten’in görevden alınmasına tepki gösterdi.

Akademisyenler, “Dünya çapında akademik saygınlığı olan fakültemiz 50 seneyi aşkın süredir ülkemize son derece donanımlı mezunlar yetiştirmekte ve çeşitli topluma hizmet uygulamaları yürütmektedir” açıklamasında bulunarak, seçilmiş dekanın göreve iadesini istedi.

Video: Tolga Sütlü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri de, diğer fakültelerden akademisyenlerin de katılımıyla saat 12:00’da kendi fakülte binalarının önünde seçilmiş dekanları Prof. Dr. Metin Ercan’ın görevden alınmasına dair açıklama yaptı. “Usule uygun olarak atanmış bir dekanın, hiçbir meşru gerekçe olmadan görevden alınması hukuka, adalete ve yönetişim ilkelerine aykırıdır” vurgusu yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu tür tepeden inme müdahaleler Anayasada güvence altına alınmış olmasına rağmen işlevsizleştirilen üniversite özerkliğimize vahim bir darbe daha vurmakta, 2 Ocak 2021 tarihinden beri üniversitemizin içinde bulunduğu yönetim ve meşruiyet krizini de bir kez daha gözler önüne sermektedir. 50 yıllık bir kamu üniversitesi geçmişi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin, nitelikli eğitim ve araştırmalarıyla Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bu şekilde yıpratılmasını; hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını, öğrencilerimiz, kurumumuz ve ülkemiz adına kabul etmiyoruz. İİBF dekanımızın derhal göreve iadesini ve oluşan kamu zararının ivedilikle telafi edilmesini talep ediyoruz.”

AKADEMİSYENLER NÖBET TUTTU

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, üç fakültenin önünde yapılan açıklamaların ardından haftanın her iş günü saat 12:15’te gerçekleştirdikleri ‘akademisyen nöbetlerini’ tuttu.