Remzi BUDANCİR


ARTI GERÇEK- Yeni tip koronavirüs (Covid-19) riski devam ediyor. Salgının devam ettiği ülkelerden biri de Türkiye. Bir tarafta salgınla mücadele sürerken, diğer yandan normalleşmeye yönelik hazırlıklarda yapılıyor. Salgının insan sağlığı kadar sosyal yapıyı ve halkın ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini belirten sivil toplum kuruluşları daha kapsamlı önlem alınmasını istedi.

“SALGIN EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRDİ. EMEKÇİLER EVDE DEĞİL İŞTE!”

HDP, DBP, DTK, TJA, sivil toplum kuruluşları, ekoloji hareketleri, sendika ve hak örgütlerinin de içinde yer aldığı Bölge Kriz Koordinasyonu, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin politikalarını eleştirdi. Salgının eşitsizliği derinleştirdiğinin belirtildiği açıklamada, bu süreçte emekçilerin evde değil, işe gitmek zorunda kaldığı hatırlatıldı. Emekçilerin salgın koşullarında zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalıştırıldığının belirtildiği açıklamada, zaten varolan sömürü düzeninin salgın sürecinde daha korkunç hale geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, salgın boyunca emekçilerin yüzyıllardır kazandıkları hakların ayaklar altına alındığı ve çalışma koşullarının salgına rağmen düzeltilmesinden öte tersine daha da zorlaştırıldığı tespiti yer aldı.

“KARGO VE PTT EMEKÇİLERİNE DÜZENLİ TES UYGULANMALI”

Emekçilerin salgın döneminde ciddi sorunlar yaşandığının belirtildiği açıklamada, kısa vadede atılması gereken adımlar şu şekilde sıralandı: “Halk ile birebir temas halinde olan tüm emekçilere, özellikle Kargo ve PTT emekçilerine düzenli aralıklarla covid-19 testi uygulanmalıdır. Çalışma koşulları insanı koşullar gözetilerek düzenlenmelidir. Halkımız mecbur kalmadıkça posta ya da kargo ile sipariş vermemelidir.

“ÇARKLAR DÖNECEK ISRARI VİRÜSÜ EVLERE TAŞIYOR”

Salgın riski hala devam ettiği için temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde üretim durdurulmalı. Üretimin durduğu bütün sektörlerde emekçilerin maaşı kesilmemelidir. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile değil, sendikalar, odalar ve tüm emekçilerle beraber belirlenmelidir. İşçilerin ölümü pahasına “çarklar dönecek” ısrarı ile virüs işyerlerinden ve toplu taşıma araçlarından evlere taşınmaktadır. İşçi servis sayısı arttırılmalı ve işçi servislerinde denetimler yapılmalıdır. İşten çıkarmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin dayatmalarında vazgeçilmeli, İşsizlere koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

“FİRMA VE SERMAYE GRUPLARI SUÇ İŞLİYOR”

İşçileri zorunlu olarak izne ayıran fakat evde bile hizaya çeken ve tehdit eden firma ve sermaye grupları suç işlemektedir. Bu firmalar ve sermaye grupları hakkında insanları aşağılama ve insan sağlığını tehdit etmekten soruşturmalar açılmalı. İşçi ve emekçilerin bu süreçte yaşadıkları sorunları saklamamalı, sendikalara, odalara, hak örgütlerine başvurarak, basın ve kamuoyu oluşturmalı. Sessizlikten her zaman öldürür, dayanışma ve örgütlenme yaşatır.

“ZORUNLU İŞLERDE ÇALIŞAN EMEKÇİLERİN FATURA VE VERGİLERİ DURDURULMALI”

Zorunlu işlerde çalışan emekçilerin elektrik, su, doğalgaz faturaları ve vergileri bu süreç boyunca durdurulmalıdır. Bunun için de sendikalarla bakanlik ortak bir çalışma komisyonu kurmalı. Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel olarak işsizlikte yaşanabilecek artışlara karşı işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır. Salgın sürecinde işsizlik maaşı kesilecek olan çalışmayan yurttaşlara bu maaş verilmeye devam edilmelidir.

 

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN KORUYUCU EKİPMANLAR TEMİN EDİLMELİ”

Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunmalıdır. Başta hekimler, sağlık ve belediye emekçileri olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışan emekçiler için koruyucu ekipmanlar temin edilmelidir.

Kronik hastalığı olanlar ve engelli sağlık emekçilerinin biran önce idari izne çıkarılmalıdır. Salgın için koruyucu ürün ve malzemeler (maske, kolonya, sıvı sabun vb.) zorunlu olarak çalışan emekçilere ve tüm esnaflara ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. Temel gıda ve hijyen maddeleri ihtiyaçları kamu kaynaklarından karşılanmalıdır. Bulaşın en çok yayıldığı yerler hastanelerdir. Dolayısıyla başta hastanelerdeki sağlık emekçileri olmak üzere zorunlu olarak çalışan emekçilerin tümüne periyodik olarak testler yapılmalı

“COVİD-19 TESPİT EDİLEN İŞ YERLERİNDE FAALİYETLER ACİLEN DURDURULMALI”

Virüsün yayılımı tehdidine karşın sağlıkçı alımı hızlandırılmalı. Hastanelerde ve büyük iş yerlerinde salgın odaklı oluşturulan kriz masalarında sendika temsilcilerinin katılımı sağlanmalı. İş yerlerinde salgına karşı bulaşmayı ortadan kaldırılacak gerçekçi önlemler alınmalı, COVİD-19 tespit edilen iş yerlerinde faaliyetler acilen durdurulmalıdır.”