Yağmur KAYA


ARTI GERÇEK-  HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, cezaevlerinde bulunan öğrenci sayısı, cezaevlerindeki koşulları ve eğitim hayatlarına yönelik yazılı yanıtlanması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sundu.

Önergede, tutuklu öğrenci sayısının 2019 verilerine göre 70 binin üzerinde olduğu bilgisi yer aldı. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CCST) Hapiste Öğrenci Ağı Temsilcisi tarafından, ÖSYM'nin yaptığı sınavlara 2020 yılında 16 bin 69 öğrencinin girdiği, 99 bin 358 öğrencinin ise; ortaokul ve lise açık öğretim sınavlarına girdiği belirtildi.

Önergede, cezaevlerinde tutuklu öğrenci sayısının korkunç boyutlara ulaştığı ve pandemi döneminde tutuklu öğrencilerin yaşadığı sorunların giderek daha ağır bir hal aldığı ifade edilirken, öğrencilerin cezaevlerinde eğitim haklarından yararlanamadığına dikkat çekildi.

Öğrencilerin cezaevlerinde çevrimiçi (online) eğitimlere katılamadığı, cezaevi yönetiminin duruma yönelik gerekçeli cevabında ise; alt yapı yetersizliğini gerekçe gösterdiği vurgulanarak, tutuklu öğrencilerin sorunlarının eğitimlerinden mahrum kalmasıyla sınırlı olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:  

‘SİYASİ MAHPUSLARIN HARÇLARI YATIRILMIYOR’

"Mahpus öğrencilere 2017'den beri, 'Okul harçları için sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurun' denilmiş, fakat bu vakıflar birçok nedenle öğrencilere harç vermemiştir. Siyasi mahpusların harçları yatırılmıyor ya da diğer nedenlerden dolayı harç ücretleri karşılanmamaktadır. Birçok öğrenci de harcını yatıramadığı için eğitim görememektedir. Eğitim materyalleri de internet üzerinden verildiği için öğrenci mahpuslar bu materyallere ulaşamıyor.

‘ANAYASA İHLAL EDİLİYOR’

Cezaevlerinde tutulan öğrenci mahpusların yaşadığı sorunlar açık bir şekilde gösteriyor ki var olan eğitimde eşitsizlik daha derin bir hal almakla birlikte mahpus öğrencilerin eğitim hakları engellenerek Anayasa’da yer alan 'Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz' ilkesini ihlal edilmektedir.”

‘BUGÜN İTİBARİYLE CEZAEVLERİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ SAYISI KAÇTIR?’

Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle verdiği önergeyle şu sorulara yanıt istedi:

-Bugün itibarıyla cezaevlerinde bulunan öğrenci sayısı kaçtır? Öğretim gördükleri eğitim kademesine göre ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve doktora programları bazında dağılımları nedir?

-Cezaevlerinde tutulan ve haklarında isnat edilen suç kesinleşmediği halde tutukluluk halleri devam eden öğrenci sayısı ile tutukluluk süreleri nedir?

-Cezaevine getirildikten sonra devam ettiği eğitim programıyla ilişkisi kesilen öğrenci sayısı kaçtır? Cezaevine konulmasıyla devam ettiği eğitim programı ile ilişkisi devam eden öğrenci sayısı kaçtır?

-İşledikleri iddia edilen suçlar yargı organlarınca kanıtlanmadığı halde uzun tutukluluk nedeniyle sonradan telafisi zor olan kayıplarla karşı karşıya kalan öğrencilerin tutuksuz yargılanmalarını sağlayacak bir yasal düzenleme çalışması yapmayı düşünüyor musunuz?

-Cezaevlerinde tutulan öğrencilerin özellikle Koronavirüs sürecinde eğitim haklarından yoksun kalmamaları için ne tür tedbirler alınmaktadır?

-Cezaevlerinde tutulan mahpus öğrencilerin eğitim materyallerine ulaşmaları noktasında herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alınmış ise ne tür tedbirler alınmıştır?"