ARTI GERÇEK- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması için hazırladığı Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu. Kanun teklifi ile enfekte olan sağlık emekçileri meslek hastalığı kapsamında değerlendiriliyor. 

Sağlık çalışanlarının Covid-19’a maruz kalımı için en yüksek riskli meslek grubu kabul edildiğini belirten Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 29 Nisan 2020 tarihinde yaptığı, “1 milyon sağlık çalışanı içinde 7 bin 428 kişinin enfekte olduğu, ortalama vakalar içindeki oranın yüzde 6,5'e yakın olduğu” şeklindeki açıklamasını hatırlattı. 
Hastalığın çok kolay bulaşması, kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle Coronaviruse yakalanan sağlık çalışanlarına her gün yenilerinin eklendiğini söyleyen Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genelgesine göre, Covid-19’un meslek hastalığı kapsamında olmadığını hatırlattı. 
Bulut, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri olarak tanımlanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesine göre de meslek hastalığı, ‘mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı’ ifade etmektedir” dedi. 

‘HASTALIĞIN YAPILAN İŞLE YAKIN BAĞI VAR’

Bulut, sağlık çalışanlarının Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağının gözetilmesi gerektiğini belirterek, hastanede çalışan hekimler, hemşireler, temizlik personeli gibi çalışanların hastane ortamında virüse yakalanmış olmaları halinde, bu durumun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.  

Bulut, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak hekim, hemşire, eczacı, hastabakıcı, temizlik görevlisi, memur, personel hiçbir ayrım gözetmeden enfekte olan bütün sağlık çalışanları için Covid-19 meslek hastalığı kapsamına alınmalı, pandemide canı pahasına mücadele eden sağlık emekçilerinin hakları korunmalıdır.  Böylece ‘emekleri ödenemez’ denilen sağlık çalışanlarının, sağlık giderlerinin yüzde 100'ü karşılanabilecek, hiçbir katkı payı alınmayacak, geçici ya da kalıcı işgöremezlik durumunda tazminat alabilecek, vefat edenlerin yakınlarına da maaş bağlanabilecektir” dedi.