Cumhurbaşkanlığı Genel Faaliyet Raporu’nda mal ve hizmet harcamaları için 2020’de ayrılan 75.5 milyar TL ödenekten 21.5 milyar lira daha fazla harcama yapıldı.

Rapora göre, mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılında öngörülen 75 milyar 550 milyon TL’lik ödenek yıl içinde 114 milyar 639 milyon TL’ye çıkartıldı. Yıl sonu itibarıyla bu ödeneklerden yapılan harcama 96 milyar 971 milyon TL oldu.

Nurcan Gökdemir'in Birgün'de yer alan haberine göre, raporda, mal ve hizmet alım giderlerinin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesinin en önemli sebeplerinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderleri, hizmet alımları ve gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri alımlarındaki artışlar olduğu açıklandı.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 35 milyar 667 milyon TL ödenek öngörüldü, ancak bu rakam yıl sonunda 49 milyar 423 milyon TL’ye çıktı.

ARTIŞIN NEDENLERİ 

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarındaki artışın nedenlerine ilişkin ise şu bilgiler verildi:

-Milli Savunma Bakanlığı ve jandarmanın güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alım giderleri,

-Sağlık Bakanlığının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan koruyucu malzeme, tanı kiti, ilaç alımları, akaryakıt giderleri ve aşı alımları,

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve hizmet birimlerinin elektrik, su, yakacak giderleri ile maske, dezenfektan, temizlik malzemesi alımları, ücretsiz ders kitabı dağıtımı,

-Adalet Bakanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun bütçelerinden adliyeler ile ceza infaz kurumları için yapılan elektrik, su, yakacak, kırtasiye giderleri,

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarının yiyecek, elektrik, akaryakıt, yakacak, temizlik malzemesi, kırtasiye ve büro malzemesi alımı,

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, tesislerin ve pompajlı terfi istasyonlarının elektrik giderleri ve personele yapılan koruyucu giyim yardımı ödemeleri,

-Karayolları Genel Müdürlüğünün elektrik, su ve doğalgaz tarifelerindeki artış ile yeni tünellerin trafiğe açılması, köprü, tünel, aydınlatma giderlerinin elektrik faturalarını yükseltmesi nedeniyle yapılan harcamalar.

-Hizmet alımları için öngörülen 31 milyar 289 milyon TL ödeneğin de üstüne çıkılarak 32 milyar 951 milyon TL harcama yapıldı. Bunun nedenleri arasında Orman Genel Müdürlüğünün yangınla mücadele hizmetleri için kullanılan hava taşıtı kiralama giderleri sayıldı.

-Hizmet alımlarındaki artışın büyük ölçüde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında kullanılan malzeme alımlarından kaynaklandığı da bildirildi.