Foto: Galataport.com


Galataport’taki 10 yıldızlı otelin yatırımcısı şirket, inşaatı sözleşme tarihinde bitiremeyip ek süre istedi. Türkiye Denizcilik İşletmesi (TDİ) ve Danıştay reddetti. İki kurumu da by-pass eden Cumhurbaşkanı ise istenen ek süreyi 21 ay uzattı. 

177 yataklı olduğu belirtilen 10 yıldızlı otelin işletmeciliğini dünyanın en önemli markalarından Hong Kong merkezli Peninsula’nın üstlendiğini yazan Karar yazarı Uğur Emek, “Otelin gecelik ücreti konusunda rivayet muhtelif. Ancak, bu otelin yanında son dönemin gözdelerinden Paramount Otelin çok mütevazi kalacağı söyleniyor” diye belirtti.

İhaleyi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığını ancak sözleşmeyi TDİ’nin imzaladığına dikkat çeken Emek, “Otelin işletme hakkı için görevli şirket 702 milyon dolar bedel ödedi. Şirket yatırımlara ilişkin yükümlülüklerinin güvencesi olarak, 10 milyon dolar tutarında teminat mektubu verdi. Sözleşmeye göre yatırım süresi 5 ve işletme süresi de 30 yıldır” diye belirtti.

14 Şubat 2014’te imzalanan sözleşmenin 5 yıllık yatırım süresi dikkate alındığında, yatırımın 24 Şubat 2019’ta tamamlanması gerektiğine işaret eden Emek, “İhaleyi kazanan Holdingin CEO’su “projeyi 3 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” demiş. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış. Şirkete 5 yıllık süre de yetmemiş. Görevli şirket, Şubat 2018’de TDİ’den mücbir sebepler kapsamında 21 ay süre uzatımı istemiş. TDİ isteği haksız bulmuş ve cevap dahi vermemiş. Şirket bunun üzerine 7 Haziran 2018 tarihinde TDİ’ye dava açmış. Dilekçesinde, ortaya çıkan mücbir sebeplere dayalı olarak süre uzatımı istediğini, ancak TDİ’nin bu talebi cevapsız bıraktığını ifade etmiş. Bu sessizliğin de ret anlamına geldiğini bildirmiş ve itiraz etmiş. TDİ cevap dilekçelerinde şirketin haksız olduğunu belirtmiş” aktarımında bulundu.

ERDOĞAN, İKİ KAMU KURUMUNUNUN KARARLARINI YOK SAYDI

Tarafların iddialarını ve savunmalarını inceleyen Danıştay 13’üncü Dairesi’nin de şirketin iddialarının haksız ve TDİ’nin savunmalarının haklı olduğu yönünde karar vermesine rağmen, Tayyip Erdoğan’ın 15 Ocak 2020’de tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile şirkete 21 ay bir ek süre verdiğini belirten Uğur Emek, “Buna göre yatırımın 14 Kasım 2021’de bitmesi gerekiyormuş. Şirket bu süre uzatımından sonra davadan feragat etmiş” diye yazdı.

“İkinci süre uzatımının gerekçesi nedir? Bilmiyoruz. Birinci süre uzatımını TDİ dururken ÖİB vermişken; ikincisi ÖİB dururken neden Cumhurbaşkanı kararıyla verilmiş? Bilmiyoruz” diye belirten Karar yazarı, “Ne Galataportmuş” başlıklı köşe yazısında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TDİ ve Erdoğan üçgeninde geçen süreci şöyle yazdı:

“TDİ avukatları, davacı şirketin yazışmalarda kullandığı üsluptan rahatsızlıklarını ifade etmiş ve şöyle bir serzenişte bulunmuş: “Şayet, davacı bu cümlelerle muhatap olduğu Kamu Kurumu Kamu görevlilerini baskılayıp etki altına almak ve töhmet altında bırakmak istiyorsa, dilekçelerimizde ve haliyle savunmalarımızda Genel hukuk kaideleri dışına çıkmadan ve Kamu ciddiyetini gözetecek şekilde savunmalarımızı yapacağımızı Sayın başkanlığınıza beyan etmek isteriz.”

Değerli okur, sadece sizin zamanınızda değil şimdilerde de hukuku savunan bürokratlar varmış dediğinizi duydum tabii ki. Ancak, siz yine de temkinli olun ve davacı şirketin stratejisini hafife almayın lütfen!

DANIŞTAY NE DEMİŞ?

Danıştay 13’üncü Dairesi tarafların iddialarını ve savunmalarını incelemiş ve Danıştay Savcısı şirketin iddialarının haksız ve TDİ’nin savunmalarının haklı olduğunu belirtmiş.

Ne beklersiniz?

Davacı şirketin talebi reddedilecek, sözleşme fesih edilecek ve aklınızda tutmanızı tembihlediğim 712 milyon dolar idareye gelir yazılacak!

Değeli okur kendinize haksızlık etmeyin lütfen! İlk önce ben de bu safiyane kanaate sahip olmuştum. Sizden biraz önden gittiğimden, gerçeği sizden de önce fark ettim.

13’üncü Dairenin kararından öğreniyoruz ki görevli şirket karardan 4 gün önce, 30 Ocak 2020 tarihinde davadan feragat etmiş.

Bingo!

ASLINDA NE OLMUŞ

Öğreniyoruz ki dava devam ederken ÖİB 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren şirkete bir yıl süre uzatımı vermiş.

ÖİB tarafından süre uzatımının gerekçesi olarak gösterilen Bağımsız Teknik Müşavir Denetim raporunun içeriği ve dayanakları nedir? Bilmiyoruz?

Ayrıca süre uzatımını neden sözleşme tarafı TDİ değil de, ihale makamı ÖİB vermiş? Bilmiyoruz.

Ancak bir şeyi çok iyi biliyoruz.

TDİ avukatları savunmalarında şöyle demiş: “davacı tarafından belirlenen firmadan alınan ‘Bağımsız Teknik Müşavir Denetim Raporunda’ davaya konu yerin fiili teslim tarihinden bugüne kadar (yaklaşık 5 yıllık bir süre ki bu da sözleşmede belirlenen yatırım süresidir) gelinen aşamayı yaklaşık %15’ler seviyesinde tespit ve beyan edilmiştir. 5 yılda %15’ler seviyesine gelinen, davacının deyimi ile mega bir projede, kalan %85’lik kısmının hangi sürede bitirileceği belirsizliğini korumaktadır.”

(Değerli okur aynı raporu TDİ avukatları farklı ve ÖİB bürokratları farklı okumuş. TDİ avukatlarının gerekçelerini bilirken, ÖİB uzmanlarınınkini bilmiyoruz. Eskiden bürokratlar gerçekçi görüş verirlerdi ve siyasetçiler de bu görüşlere sahip çıkarlardı demiştim ya. Maksadım tam da buydu işte).

Devam edelim.

Konuyu araştırırken bir hususa takıldım.

Şirket 21 ay süre isterken, ÖİB’nin neden sadece 1 yıl süre uzatımı verdiğini ve şirketin de buna razı olduğunu anlamadım.

(Değerli okur, bir an için şirketin mağdur duruma düştüğünü düşündünüz değil mi? Rahat olun lütfen. Hallolur).

15 Ocak, 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile şirkete 21 ay bir ek süre daha verilmiş. Buna göre yatırımın 14 Kasım, 2021’de bitmesi gerekiyormuş. (Şirket bu süre uzatımından sonra davadan feragat etmiş).

İkinci süre uzatımının gerekçesi nedir? Bilmiyoruz.

Birinci süre uzatımını TDİ dururken ÖİB vermişken; ikincisi ÖİB dururken neden Cumhurbaşkanı kararıyla verilmiş? Bilmiyoruz.

Yatırım bu sürede bitecek mi? Bilmiyoruz?

30 yıllık işletme süresi de uzatılacak mı? Bilmiyoruz.

(Projenin ilk ihalesini reddeden bakan YPK üyesiydi. Yeni sistemde YPK’nın görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi. YPK’da bakanlar görüş bildirir ve gerektiğinde itiraz edebilirlerdi. Şimdilerde böyle bir mekanizma da yok).”