İngiltere'de faaliyet gösteren iklim değişikliği sivil toplum kuruluşu, havacılık sektöründe 2000 yılından itibaren belirlenen 50 iklim hedefinden sadece 1 tanesinin tutturulduğunu açıkladı. Verilere göre toplumun yüzde 15'i tüm uçuşların yüzde 70'ini yapıyor. Raporda Sık Uçan Yolcu Vergisi uygulamasının havacılığın ürettiği karbon emisyonuna adil bir çözüm olacağı vurgulandı.

HEDEFLER SESSİZCE TERK EDİLDİ

İngiliz çevre kuruluşu Possible, hazırladığı raporla 2000 yılından bu yana uluslararası havacılık endüstrisinin kendisine koyduğu iklim hedeflerini gözden geçirdi. Raporda havacılığın bu 50 iklim değişikliği hedefini ya tutturamadığı ya terk ettiği ya da unuttuğu belirlendi. Sadece bir havayolunun, belirlediği bir adet hedefini tutturduğu ifade edildi. Raporu hazırlayan uzmanlar bunun nedenlerini; hedeflerin bazılarının belirsiz tanımlar içermesi, bazılarının değişmesi, bazılarının tutarsız raporlanmaları ve bazılarının sessizce terk edilmesi olarak açıkladı.

TOPUMUN YÜZDE 15'İ, UÇUŞLARIN YÜZDE 70'Nİ YAPIYOR

2019'da insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 2.1'ini hava yolculuğunun oluşturduğu vurgulanırken uçuşların yüzde 70'nin, toplumun sadece yüzde 15'lik bir kesimi yapıldığı tespit edildi. Hava yolculuğunun sorumlu olduğu 2.1 yüzdelik karbon emisyonu üretiminin 915 tona eş değer olduğu vurgulandı.

SIK UÇAN YOLCU VERGİSİ  

Havacılık sektörünün kendilerinin koyduğu iklim hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu belirten sivil toplum kuruluşu, çözümün, çok sık uçak kullanan kişilere uygulanacak "Sık Uçan Yolcu Vergisi" olduğunu belirtti. Buna göre sık uçak kullanan yolculara uygulanacak verginin adil bir dağılımla kişileri daha az uçak kullanamaya iteceği ileri sürüldü. Açıklamada "Sık uçan yolcu vergisi, havacılık talebini ve emisyonlarını azaltmak için en adil ve kolay uygulanabilir yöntemlerden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.