HDP protesto yasağını Meclis'e taşıdı: Yasaklama kararı verilmeyen gün sayısı kaçtır?Artı Gerçek

'Yasaklama kararı verilen il ve ilçeler hangileridir? Yasaklama kararı gerekçeleri ve konuları nelerdir?'


ARTI GERÇEK-HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde kayyım atanan 3 büyük kentte valiliklerce koyulan eylem yasaklarını sordu.

“Demokratik toplumun en önemli kriterlerinden biri olan barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğü hakkı aynı zamanda ekonomik çıkarların savunulmasından siyasi fikirlerin ifadesine, sanatsal faaliyetlerde bulunmaktan adaletsiz uygulamalara tepki göstermeye kadar uzanan sivil, ekonomik, politik ve sosyal hakların tanınması, uygulanması ve savunulması için kullanabilecek bir araçtır ve uluslararası hukuk koruması altındadır” denilen soru önergesinde, barışçıl toplanma ve gösteri hakkının, kamuya açık alanlar da dahil olmak üzere tek başına veya başkalarıyla birlikte barışçıl toplanma, protesto, grev, oturma eylemini ve bunlara katılma hakkını da kapsadığı belirtildi.

Söz konusu hakkın yasaklanmasına yönelik özellikle OHAL sonrasında artış görüldüğü belirtilirken, “OHAL dönemi sonrasında il valilikleri herhangi bir toplumsal gündemi gerekçe yaparak 30 günlük eylem etkinlik yasağı getirmektedir” denildi.

VALİLERE ELEŞTİRİ: KEYFİ DAVRANILIYOR

Yasakların valililerce keyfiyete dönüştüğü kaydedilen önergede, “Madde metninde dahi valilerin yetkisi belirli bir toplantı ile sınırlandırılmış olduğu halde valilerin tüm toplantıları yasaklama kararları verdikleri gözlemlenmektedir. Yani uygulamada esasen demokratik kriterlere örtüşmeyen yasa metni dahi geniş yorumlanarak keyfi bir biçimde yurttaşların toplanma hakları yasaklanmaktadır. Bu uygulama Diyarbakır-Mardin-Van illerinde belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması ile çeşitli illerde uygulanmaya başlanmıştır. Keza Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon yahut başka herhangibir toplumsal gelişme valiliklerce bu yönlü kararlar alınmasına gerekçe gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

HDP Siirt Milletvekili Beştaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu soruları cevaplandırmasını istedi:

1) Vilayetlerde toplantı ve yürüyüşleri belli bir süre ile yasaklanması yönünde bir genelge yayınlamış mıdır? Şayet böyle bir genelge mevcut ise kapsamı nedir?

2) Alınan kararların bazı dönemlerde şehre dışarıdan girişleri de kapsamasının izahı nedir? Ülkede ilan edilmemiş bir olağanüstü hal mi vardır?

3) Valiliklerce alınan toplantı ve gösterilerin yasaklanmasına dair kararlar Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı değil mi?

4) Anayasaya aykırı yasaklama kararları alan valiler için adli ve idari işlem yapılacak mıdır?

5) Bu uygulamalar olağanüstü hal uygulaması olduğuna göre, olağanüstü hal kararı alınmış vilayet var mıdır? Şayet OHAL kararına konu bir vilayet yok ise bu uygulamanın dayanağı nedir? Dayanağı olmayan bu idari işlemlerin sorumlusu kimdir? Bu talimatlar Cumhurbaşkanlığı tarafından mı verilmektedir?

6) Son üç yıl içerisinde toplam kaç il ve ilçede kaç gün yasaklama kararı verilmiştir?

7) Yasaklama kararı verilen il ve ilçeler hangileridir? Yasaklama kararı gerekçeleri ve konuları nelerdir?

8) Yasaklama kararı verilmeyen gün sayısı nedir?

9) Mardin, Diyarbakır ve Van’da son üç yılda yasak olmayan gün sayısı nedir?

10) Hak ve özgürlükler somut ve yakın bir tehlike olmadığı müddetçe kısıtlanamaz iken valilikler neden olasılıkları gerekçe göstererek keyfi bir biçimde kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlamaktadırlar? Bu yetkiyi nerden almaktadırlar?

11) Valiliklerce alınan yasaklama kararları ile toplumun iktidarın uygulamalarına yönelik eleştirileri mi bastırılmak istenmektedir?

12) İktidarın toplumdan bir endişesi mi vardır? Toplumun endişelenmesine yol açacak toplumsal gelişmeler bilinmesine rağmen neden bunda ısrar edilmekte ve hukuk ilkelerinden taviz verilmektedir?

13) Hukuk devleti ilkelerinin gereğinin yapılması ve Anayasal güvence altında olan hakların temini için bir çalışma yürütecek misiniz?

BAĞLANTILI HABERLER