İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı bir kararla kadrosuna aldığı aralarında peder, papaz haham, Şafi imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin de bulunduğu din adamları, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı görev yapacak. Din görevlileri, mensup oldukları dinin vecibeleri gereği vefat eden kişiyi son yolculuğuna hazırlayıp uğurlayacak.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde 206 imam ve 195 gassalın yanı sıra farklı inanç gruplarından din adamlarının göreve başlamasıyla cenaze hizmetlerinde eşit hizmet anlayışı esas olacak.

İSTANBUL'DAKİ TÜM DİNSEL İNANÇLARA VE KİMLİKLERE CENAZE HİZMETİ VERİLECEK

Bu güne kadar cenaze hizmetleri için sadece imamların görev yaptığını belirten Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki tüm dinsel inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek kamusal görevi yerine getireceklerini söyledi:

"Birçok kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor. İstanbul'daki bütün dinsel inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek kamusal görevi yerine getiriyoruz. Cenaze hizmetleri kapsamında hem Müslüman toplulukların farklı mezheplerinden olan Caferi, Şafii, Alevi hem de Ermeni, Rum, Katolik ve Musevi vatandaşlarımıza hizmet verecek din görevlileri çalıştırmaya başladık. Önceki dönemlerde, farklı kimliklere cenazelerde kendi inançlarına uygun hizmet verilmiyordu. Şimdi ise başka bir inanca mensup biri vefat ettiği zaman yakınlarının talep etmeleri veya vasiyeti halinde kendi inancından bir din adamını cenaze işlemleri için görevlendiriyoruz." (HABER MERKEZİ)