ARTI GERÇEK- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği(İSİG) Meclisi Ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri ve kazalarına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı. Coronavirus salgınında işçilerin korumasız bırakıldığını belirten İSİG Meclisi ‘Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin’ talebini bir kez daha yineledi.

Meclis’ten yapılan açıklamada, Yılın ilk sekiz ayında en az 1306, Ağustos ayında ise en az 208 işçi hayatını kaybettiği duyuruldu.

İşçiler arasında vaka sayısını genel nüfustan 3,2 kat hızlı yayıldığını tespit eden DİSK’i refarans gösteren İSİG Meclisi, “Coronavirus salgınının ilk zamanlarında “virüs zengin, fakir ayırt etmiyor” deniyordu. Ancak görüldü ki salgın sonucu yüzlerce işçi hayatını kaybetti, binlerce işçi hastalandı. İşçilerin ailelerini ve emeklileri de ekleyince bugüne kadar salgından ölenlerin büyük bir çoğunluğunun işçi sınıfı olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır” dedi.

‘ÖLÜMLERİN YÜZDE 10’UNA DAİR BİLGİMİZ BULUNUYOR’

“Salgın sonucu ölenlerin kimlik bilgilerine ulaşamıyoruz” diyen İSİG Meclisi yaşanan durumu, “Ulaşabildiklerimiz çok sınırlı sayıda ve yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları-aileleri ve tabip odaları kaynaklı. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla ‘en az 224 işçi’ çalışırken Covid-19 hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Resmi olarak 6472 ölüm açıklandı ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 10’una dair bilgimiz bulunuyor. 224 işçi ölümü de bu bilgi ışığında tespit edebildiklerimiz. Gerek bilgimiz olmayan
resmi yüzde 90 ölüm gerek salgın sonucu ölen ama kayıtlara salgın olarak kaydedilmeyenleri de düşündüğümüzde salgının ortaya çıkardığı işçi kırımının boyutlarını daha iyi anlayabiliriz. Bu duruma bir de işçi ailelerini ve emeklileri eklemeliyiz” şeklinde anlattı.

‘İŞÇİ SINIFINA KARŞI İŞLENEN SUÇALAR ARTTI’

Vestel ve Dardenel örneklerini sıralayan İSİG Meclisi, “Bu gerçeklere rağmen Covid-19, SGK Genelgesi ile iş kazası/meslek hastalığı olarak tanınmadı. İşçiler ve aileleri devlet tarafından da korunmasız bırakıldı. Salgın döneminde işçi sınıfına karşı işlenen suçlar arttı: Salgına karşı alınmayan önlemler, işsizlik, açlık ve artan iş cinayetleri... Emek hareketinin ana gövdesi de bu süreçte ‘bekle ve gör’ ve ‘kendini koruma’ politikaları benimsedi. Hatta milli-yerli ekonomiye zarar vermemek için Covid-19’u salt
salgın olarak değerlendirme, iş kazası olarak görmeme gibi uçlara savrulan sendikal odaklar dahi bulunmaktadır” dedi.

COVİD-19 TEMEL ÖLÜM SEBEBİ

İSİG Meclisi’nin paylaştığı veriler ise şu şekilde:

Ağustos ayında 208 iş cinayeti yaşandı. 2020 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde en az 1306 işçi yaşamını yitirdi. 192 erkek, 16 kadın, yedi çocuk ve 12 mülteci işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden ise sadece üç işçi sendikalı.

Ölümler en çok tarım, inşaat, ticaret/büro, sağlık, taşımacılık, metal, belediye/genel işler ve tekstil işkollarında meydana geldi.

En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, elektrik çarpması, kalp krizi, zehirlenme/boğulma ve şiddet.