İstanbul'daki filyasyon ekiplerine ilişkin bir rapor hazırlayan İstanbul Tabip Odası (İSTABİP) çalışanların en temel ihtiyaçlarının dahi karşılarken zorlukların yaşandığını belirtti.

İSTABİP, pandemi döneminde kentteki filyasyon çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Cağaoluğu’nda yapılan açıklamaya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu ve Tabip Odası’na bağlı Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Deniz Mardin katıldı. Açıklamanın yapıldığı salona "İstanbul’da filyasyon çalışması: yüz metre koşusu dediler maraton çıktı" pankartı asıldı.

Pandemi sürecinde iktidarın tekçi ve şeffaf olmayan politikalar yürüttüğünü söyleyen İSTABİP Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, genel sorunların yanı sıra filyasyon çalışmalarında da önemli eksiklikler yaşandığını vurguladı.

Hazırlanan raporu açıklayan Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Deniz Mardin, filyasyon çalışmalarının salgının etkenine, kaynağına ve bulaş yoluna dair bilgileri toplamak, bulaş yolunun tespit edilmesi ile ilişkili örneklerin alınması, temaslılara dair bilgileri toplamak, uygun koruma ve kontrol önlemlerinin alınması, salgın raporu yazılması ve ilgililerle paylaşılması görevlerini kapsadığını ifade etti.

FİLYASYON EKİPLERİNE KURUM İÇİ EĞİTİM VERİLMİYOR

Filyasyon çalışmaları yürüten sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları sıralayan Mardin, ekipteki sağlık çalışanlarına kurum içi eğitim düzenlenmediği ya da eğitim düzenleyen ilçelerde geçici görevlendirme ile gelen sağlık çalışanlarının sürekli değişmesi nedeni ile eğitimlere devam edilemediğini söyledi.

'TUVALETE GİDECEK ZAMAN BULMAKTA ZORLANDILAR'

Vaka sayılarının artması ile etkin bir filyasyon çalışması yapmanın imkansız hale geldiği ve filyasyonun kaç vakaya ne kadar zamanda gidildiği ile ölçülmesinin filyasyon çalışmalarını amacının dışında parametreler olduğunu belirten Mardin, şöyle devam etti:

"Tuvalete gidecek yer bulmakta zorlandıkları, yemek ya da su içmek için sahada hijyenik koşulların sağlanmasının zor olması nedeni ile bu ihtiyaçlarını birçok kez erteledikleri veya karşılayamadıkları paylaşılmıştır. Filyasyon çalışması yapanların vakaları kendi kişisel telefonlarından araması, mesai saatlerinin sürekli değişken ve günde en az 12 saat olması, ayrıca apartmanın merdivenlerinde ya da apartman boşluklarında numune almanın zorlukları aktarılan diğer sorunlar arasında yer alıyordu. Filyasyon ekiplerinin kendilerini korumaları için kullandıkları kişisel koruyucu malzemelerin bazen yetersiz ve kalitesiz olması Covid-19 açısından çalışanları riske atmaktadır. Ekipte çalışanlara düzenli tarama yapılmaması, sağlık çalışanlarının sağlığı açısından önemli bir sorundur."

ÖNERİLER SIRALANDI

Mardin'in ardından söz alan İSTABİP Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu ise filyasyon çalışmalarına yönelik önerileri şöyle sıraladı:

- Geçici sağlık merkezleri: Okul ya da benzeri kamu kurumları, numune alınması ve ilaçların verilmesi için geçici sağlık merkezleri olarak kullanılabilirler. Bu şekilde hem numune alınması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması için uygun fiziksel koşullar sağlanabilir, ayrıca sağlık çalışanları bu merkezlerde temel ihtiyaçlarını giderebilirler.

- Kurum İçi Eğitim ve Kişisel Koruyucu Malzemeleri (KKM): İlçelerde filyasyon çalışmalarına yeni başlayanlara kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi, bu eğitimlere şoförler dahil tüm yardımcı sağlık personelinin katılması gereklidir. Sağlık meslek mensubu olan ve olmayan tüm personele maske verilmesi ve belirli zaman aralıklarıyla filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarına tarama yapılmasına ihtiyaç vardır.
 
- İlçelerin vaka temelli kısıtlamalar uygulaması: İlçelerin mahalle temelli vaka sayılarını değerlendirerek gerekli yerlerde mahalleleri karantinaya almaları vb. kısıtlamalar uygulamalarına ihtiyaç vardır.
 
- Uzman doktorların filyasyon ekipleri ile belirli aralıklarla toplantı yapması: Filyasyon ekiplerinin belirli konularda danışabilecekleri uzman kişilerin olması daha nitelikli bir filyasyon yapılmasını sağlayacaktır.
 
- Hastalara yazılı bilgilendirme/eğitim videoları: Sağlık Bakanlığı tarafından rehberdeki ilaçlar ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirici broşürler ya da eğitim videoları hazırlanmalıdır.
 
- Hastalara yönelik telefon hattı: İlçelerde hastaların ilaçlar ya da sağlık sorunları ile ilgili danışabilecekleri bir telefon hattı kurulmalıdır.
 
- Aile hekimleri ile iş birliği/koordinasyon sağlanması; Aile hekimleri ile iletişim için ortak bir platform kurulmalıdır. Bazen hastaların iletişim bilgilerine ulaşılabilmesi için bazen de hasta ve temaslıların sağlık sorunları ile ilgili bilgi edinebilmek için aile hekimleri ile koordinasyon sağlanması gerekiyor.
 
- Rehberde net olmayan bilgilerin detaylandırılması: Hem tedavi protokolüne yönelik hem de izolasyon/karantina düzenlemelerinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır.
 
- Temaslılardan numune alınması ve tedavilerinin düzenlenmesi: Hasta kişi ile aynı hanede olmayan temaslı kişilere kurumdan telefon ile ulaşılarak semptomu varsa numune alınması şeklinde düzenleme yapılabilir.
 
- Ek ödemeler filyasyonda çalışan tüm ekip çalışanlarına eşit bir şekilde yapılmalıdır.