İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci, “2020 yılı Temmuz ayına göre 2021 yılı Temmuz ayında çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi finans kuruluşlarına olan borçları yüzde 22 artışla 222 milyar TL’yi geçti” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci, 2020 Temmuz ayı ve 2021 Temmuz ayında çiftçilerin, finans kuruluşlarına olan borçlanma durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

ÇİFTÇİLERİN, FİNANS KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARI YÜZDE 22 ARTTI

“2020 yılı Temmuz ayına göre 2021 yılı Temmuz ayında çiftçilerin (Tarım-bitkisel ve hayvansal üretim), avcılık, ormancılık ve balıkçılık dahil) bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi finans kuruluşlarına olan borçları yüzde 22 artışla 222 milyar TL’yi geçti.

Bu miktarın yaklaşık 161 milyar TL’si bankalara; yaklaşık 11,5 milyar TL’si Tarım Kredi Kooperatifleri’ne; yaklaşık 50 milyar TL’si piyasadaki akaryakıt, gübre, tohum, ilaç vb. tarımsal girdi bayilerine olan borçlar.

Piyasaya olan borç tutarının pek çoğu aynî bedel karşılığı olan borçlar. Yani tarımsal girdinin parasının ödeneceği zamandaki fiyatı üzerinden yapılan borçlanmalardır. Tarım sektörünün bankalara olan borçlarının tasnifi ise şöyle:

Bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 37 milyar TL olan kısa vadeli borçlar, yüzde 12 artışla yaklaşık 41 milyar TL; yaklaşık 84,5 milyar TL olan orta vadeli borçlar, yüzde 25 artışla 105,5 milyar TL; yaklaşık 5,6 milyar TL olan kanuni takipteki borçlar yüzde 12 azalışla 4,9 milyar TL; buna Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki kanuni takipteki borçları da ilave edersek yaklaşık 6 milyar TL; yaklaşık 5,5 milyar TL olan gayri nakdi krediler-borçları, yüzde 66 artışla yaklaşık 9,2 milyar TL’ye ulaştı.

Görüldüğü üzere çiftçilerin borçları her kalemde son sürat artarken, sadece kanuni takipteki borçları düşmüş. Yani çiftçiler hep söylediğimiz gibi borçlarını can havliyle ödemeye ve finans-kredi piyasasının en güvenilir müşterileri olmaya devam ediyor. Gayri nakdi krediler ile birlikte düşünüldüğünde; çiftçilerin bankalara olan borçlarının sadece yüzde 3,14’ü kadarının takipteki borçlardan oluştuğunu görüyoruz. Buna rağmen önceki yıllarda bu değerin yüzde 2’nin altında olduğunu da unutmamız gerekir.

Bir diğer dikkat çeken husus ise gayri nakdi kredilerde yani çiftlik mallarının (menkul-gayrimenkul) ipoteği karşılığı alınan kredilerdeki yüzde 66’lık artıştır. Bu durum çiftçilerin (artık) özellikle, gayrimenkul niteliğindeki işletme bina ve tesislerini ipoteğe verdiğini göstermesi açısından son derece önemli bir durumdur. Bu gelişme, hem işletmelerinin varlıklarının korunması açısından hem de çiftçilerin teminata verecek başka varlıklarının kalmadığını göstermesi açısından oldukça önemli ve riskli bir gelişmedir.

ÇİFTÇİ, SADECE ÜRETİMİ DEĞİL BORCU BORÇLA ÇEVİRİYOR

Kısa vadeli borçların sürekli artması, çiftçilerin hala kendi işletme sermayelerini yani üretime devam etmeleri için gerekli olan üretim girdilerini öz sermaye olarak karşılayamadıklarını yani borçlanarak üretime devam ettiklerini gösteriyor. Kısacası çiftçi, sadece üretimi değil borcu borçla çeviriyor. Borçla üretim yaptığı gibi eski borçlarına da takla attırarak ve her geçen gün daha fazla borçlanarak yaşamaya devam ediyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve süre sonra çiftçilerin de ödeme alışkanlıklarını kaybedeceklerini özellikle belirtmek istiyoruz.

ÇİFTÇİLERİN KANUNİ TAKİP BORÇLARINI DERHAL TASFİYE EDECEĞİZ VE TAKİPLERİ KALDIRACAĞIZ

İYİ Parti olarak bir kere daha belirtelim ki; çiftçilerin kanuni takip borçlarını derhal tasfiye edeceğiz ve takipleri kaldıracağız. İlk alındığı sözleşme koşulları üzerinden dosya, avukat ve icra parası almadan anapara üzerinden yapılandıracağız. Bir yılı ödemesiz ertesi yıl sadece faiz ödemeli 5 eşit taksitle tahsil edeceğiz. Bunun karşılığında tek şartımız üretime devam etmeleri olacak. Çiftçilerin kısa vadeli borçlarını ise 5 ila 7 yıl içinde tasfiye etmelerini sağlayacağız. Çiftçilerin ihtiyaç duydukları işletme sermayelerinin yüzde 25’inden fazlasını borçlanmalarının önüne geçip kendi sermayelerinin ceplerinde kalacağı “kazanç odaklı” bir üretim modelini kendilerine sunacağız.” (ANKA)