Kaş’ı yok edecek otobana ikinci iptal: Sit bütünlüğünü bozacakArtı Gerçek

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Antalya’nın tatil beldelerinden Kaş’ın Kaputaş Plajı’nın bulunduğu kanyondan viyadükle geçecek otoban projesine onay veren Koruma Kurulu kararını iptal etti.


Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Antalya’da Kaş ilçesinin sit alanı içinde bulunan Kaputaş plajının üzerinden geçecek 28 km’lik yol için Koruma Kurulu’nun verdiği izin Antalya 4. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.

76 kişi ile birlikte Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve Peyzaj Mimarlar Odası otoban projesine Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun verdiği izne karşı dava açmıştı. Proje Antalya ili Kaş İlçesi ile Kalkan Mahallesi arasında mevcut karayoluna alternatif olarak planlanan ve Çukurbağ-Ağullu-Pınarbaşı-Gökçeören Mahalleleri üzerinden Kalkan'a bağlanacak olan 28,7 kilometrelik ikişer şeritli bölünmüş karayolu projesiydi.

YOLUN ZORUNLU OLDUĞU GÖRÜŞÜ ORTADAN KALKTI

Antalya 4. İdare Mahkemesi, davayla ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporunu esas aldı. Raporda, '2842 metrelik kısmının koruma esaslarına uygunluğunu bozacağı ve planlanan yolun 1. Derece Doğal SİT alanın en uzun kenarından (takribi 3 km) geçerek deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü görülmektedir. SİT alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı ve SİT bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1. Derece Doğal SİT alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde köy/dağ yolu ve güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir' tespiti yer aldı.

KAŞ ORKİDESİ TEHLİKEYE GİRECEK

Raporda ayrıca 'Bölgeye özel endemik tür olan Likya Kaş Orkidesi proje alanı çevresinde yayılım alanına sahiptir. Proje güzergâh belirleme çalışmalarında Kaş Orkidesinin yayılım alanı da dikkate alınmış ve teknik olarak mümkün olduğunca yayılım alanından çıkılmıştır. Ancak Kaputaş Andız Otunun dikkate alınmadığı eğer proje güzergâhı değiştirilmezse bu bitkinin de tehlike altına gireceği görülmektedir' görüşleri yer aldı.


Antalya 2. İdare Mahkemesi Kaş-Kalkan otoban yolu projesine ait 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etmişti.

MAHKEME YOL PROJESİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU

Antalya 4. İdare Mahkemesi, 'mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan rapor çerçevesinde, sebep ve amaç yönleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır' dedi.

Mahkeme açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oy çokluğuyla karar verdi. Kararla ilgili bir açıklama yapan davanın avukatlarından Tuncay Koç, şunları söyledi:

“Bu kararların doğal sonucu olarak Kaş’ın 5 köyüne yapılan imar planlarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Kaş’ın tarım alanlarını yok eden İmar planları bu yol planına göre yapılmıştı. Dayanaklar ortadan kalkmıştır. Türkiye’nin en özgün ve doğal alanlarından biri olan Kaş’a ekolojik çözümler ve uygulamalar yapmak varken yapılan işlere akıl erdirmek mümkün değildir. Kaş halkı, sürdürülebilir turizmi, denizi, tarımı, arkeolojik ve doğal Sit alanlarıyla beraber Kaş’ı savunmaya devam edecektir.”

Daha önce de Antalya 2. İdare Mahkemesi Kaş-Kalkan otoban yolu projesine ait 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etmişti.

BAĞLANTILI HABERLER