Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli borç stoğu verilerine göre, nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna  göre yüzde 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,9 oranında azalarak 53,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç  stoku yüzde 11,2 oranında azalarak 52,4 milyar dolar düzeyinde  gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bankaların yurt  dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında azalarak 7 milyar dolar oldu. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,9  oranında azalarak 20,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik  bankaların mevduatı da yüzde 17,6 oranında azalışla 11,3 milyar dolar  olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden  mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 14,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna  göre yüzde 9,5 oranında azalarak 45,8 milyar dolar seviyesinde  gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan  kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında  azalarak 24,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış  borcu yüzde 10,1 oranında azalarak 81,1 milyar dolar olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı  altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında azalarak 43,8 milyar dolar, parasal olmayan  kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,3 oranında azalarak 70,9 milyar ABD  doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD  doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 185,1 oranında artışla 2020 Nisan sonu itibarıyla 191 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 301 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz  kompozisyonu yüzde 47,2’si dolar, yüzde 29,7’si euro, yüzde 14,4’ü TL ve yüzde 8,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın  vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak  hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,6 milyar  dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün  yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu  sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası’nın yüzde 5,7, özel sektörün ise yüzde 70,4  oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."