Enerji ve madencilikle ilgili olarak hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen yasa teklifi taslağıyla kullanma izni olmayan yapılara elektrik ve su bağlanmasına izin vermeye hazırlanan AKP, bunun için bir yıl süre tanınıyor. AKP'nin seçim yatırımı olarak yorumlanan bu yasa teklifi taslağına göre, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasası’nda değişiklik yapılıyor. Teklif ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen sahalardaki zeytinliklere elektrik santralları için tesis yapılabilecek. Santrala kömür sağlayan tesisler inşa edilebilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu tesisler için Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Yasa’nın sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. Alandaki mevcut zeytin ağaçlarından taşınabilecek olanlar uygun bir alana taşınacak. Taşınamayacak nitelikteki ağaç sayısının beş katı ağaç dikilmesi şartı aranacak. Teklifte faaliyetin sonlanması halinde alanın eski haline getirilmesi şartı da yer alıyor. Bu koşulların karşılanması kaydıyla özelleştirilen santrallar için de zeytinliklere tesis yapılabilecek. Santralları alan şirketler zeytinliklere tesis kurabilecek. Aynı hak EÜAŞ’a ait elektrik santralları için de geçerli olacak. 

GEÇİCİ OLARAK ELEKTRİK, SU BAĞLANABİLECEK

Teklif taslağında yer alan başka bir tartışmalı düzenleme ile İmar Yasası’na geçici madde ekleniyor. Bu madde ile “kaçak yapılara elektrik ve su bağlanmasının” önü açılıyor. Maddeye göre, “kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara” elektrik, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik ve/veya su bağlanabilecek. Bunun için maddenin yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl içinde başvurulması gerekecek.