Ticaret Bakanlığı’nda görev yapan KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi memur, öğrencilik yıllarında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle memuriyetten atıldı. Eşinin de öğrencilik yıllarında örgütlerle bağlantılı olduğu iddiası atılma gerekçeleri arasında sayıldı. Memur hakkında adli, idari soruşturma veya mahkûmiyet kararı olmadığına dikkat çeken mahkeme, memuriyetten atma işlemini iptal etti.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararına göre yargı süreci şöyle işledi:

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Dursun Laleli, Ocak 2018’de geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce savunması alınan Laleli, 375 sayılı 25 Temmuz 2018 tarihli KHK gereğince kamu görevinden çıkarıldı. Gerekçe olarak “öğrencilik yıllarında terör örgütleriyle olan bağlantısı” iddiası gösterildi. Ayrıca memurun eşinin de Erzincan’da öğrenciyken “terör örgütlerinin etkinliklerine katıldığı” ileri sürüldü. Laleli, memuriyetten çıkarma işleminin iptal edilmesi istemiyle dava açtı.

‘İŞTEN ATMA GEREKÇESİ YAPILACAK NİTELİKTE DEĞİL’

İstanbul 11. İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:

“İddia edilen olayların davacının memuriyete başladığı 14 Ocak 2010’dan önce gerçekleştiği ve davacının memuriyete başlamadan önce hakkında yapılmış herhangi adli ve idari soruşturma veya mahkûmiyet kararının bulunmadığı ayrıca eşi ile ilgili iddia edilen yıllarda eşinin Erzincan’da ikamet etmediği görülmektedir.”

Mahkeme, davacının kendisine ve eşine ilişkin olarak herhangi bir somut kanıt olmadan yapılan tespitlerin dava konusu işleme esas alınabilecek nitelikte olmadığına dikkat çekti.

MAHKEME KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDI, DAVACININ KAYIPLARININ KARŞILANMASINA HÜKMETTİ

Mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle aldığı kararla, kamu görevinden çıkarılma işlemini iptal ederken, davacının kayıplarının idarece karşılanması gerektiğine hükmetti.