Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektör bilançoları veri setini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletti. 

TCMB'den yapılan açıklamada, "Bu yıl sektör bilançoları, TÜİK ile yürütülen ortak bir çalışma ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletilerek yayımlandı. TCMB-TÜİK Sektör Bilançoları, imalat ve imalat dışı olmak üzere 17 ana sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal tablolarını temel almaktadır. Yayın, 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık bir dönemi ve 1 milyonun üzerinde firmayı kapsamaktadır" denildi.

Veri setinde alt sektörler ve ölçek bazında toplulaştırılmış finansal tablolar; firmaların sayısı, hukuki durumları, çalışan sayısı; aktif, pasif, öz kaynak ve kârlılık yapısını içeren yapısal göstergeler, kredi kullanımı ve oranlar yer alıyor.

Veri setini linkinden indirebilirsiniz.