Mardin'in 'büyükşehir belediyesi' statüsüne alınmasından sonra kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 2014 yılında aldığı karar ile önce Hazine'ye ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi. Vakıf Başkanı Koryakos Ergün tapuları bugün teslim aldı.

Süryani Cemaati'nin verdiği mücadele sonuç verdi ve bu taşınmazlara ait tapular yapılan yasal düzenlemeden sonra Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi. Tapuları alan Vakıf Başkanı Koryakos Ergün süreci şu sözlerle anlattı:

"Köy tüzel kişilikleri adına kayıtlı olan kilise ve manastır niteliğinde bulunan tanışmaz mallarımız Hazine'ye devredilmiş, tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılmıştı. Süryani mezarlığı niteliğindeki taşınmazlarımız ise Mardin Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmişti. Vakfımızın kilise ve manastırlara ait farklı nitelikteki arazilerin ise bulunduğu yer belediye adına tesciline karar verilmişti. Mor Gabriel Manastırı Vakfı bu kararlar karşısında gerekli müdahalede bulunup, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'na yazılı ve sözlü başvuru yapıp, söz konusu manastır, kilise, mezarlık ve arazilerin vakfa iade edilmesini istemişti. Ancak, komisyon tarafından taleplere olumlu yanıt verilmemişti. Daha sonra ise Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan tahsis kararından vazgeçip kilise ve manastırların da bu defa Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine karar vermişti. Sonrasında ortaya çıkan sorununun çözümü için gereken yasal düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bugün yapılan işlemlerden sonra manastır, kilise ve Süryani mezarlığı vasfındaki taşınmazların tapuları vakfımıza devredilmiştir. Her ne kadar arazilerle ilgili sorunumuz devam ediyor olsa da, şüphesiz ki vakfımıza ait kilise ve mezarlık niteliğindeki toplam 50 taşınmaz malın mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenleme çok büyük önem taşımaktadır. Sorunumuzun çözümüne başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz tarafından gösterilen bu yaklaşım her türlü takdire şayandır. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekür ederim." (DHA)