ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) yapılan eğilim yoklamasında oyların yüzde 90’ını alan Prof. Erkan Erdil’in yerine, YÖK tarafından yönetimin adayı Prof. Dr. F. Pınar Acar’ın atanması üzerine, İİBF Bölüm Kurulları 22 Eylül 2021 tarihinde toplanarak nasıl bir tutum geliştireceklerini tartıştı. Toplantı sonunda bir bildiri yayınlandı.

Öğretim üyelerini temsilen 4 bilim insanının Pınar Acar’dan randevu talep ettiğini ancak Acar’ın toplu görüşmeyi reddettiğinin belirtildiği açıklamada, bunun üzerine F. Pınar Acar’ın Bölüm Başkanları tarafından 22 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’de G 110’da yapılacak olan Bölüm Kurulları’na davet edildiği belirtildi.

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'ın aktardığına göre, Acar'ın bu davete mevzuata aykırı olduğunu belirterek oldukça sert bir mesajla cevap verdi. Açıklamada, dün yapılan Bölüm Kurulları’nda Dekanı istifaya davet metninin okunmasına oy çokluğuyla karar verildiği duyuruldu.

İktisat Bölüm Kurulu, İşletme Bölüm Kurulu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Kurulu ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Kurulu tarafından yayınlanan bildiride dekan adayı belirleme sürecinin fakülte mensuplarıyla iletişim içinde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, “Dekan Aday Tanıtım Paneline ve Eğilim Yoklamasına katılmadığınız halde doğrudan rektörlüğe adaylık başvurusunda bulunarak, biz fakülte mensuplarının görüşlerini önemsemediğinizi ve desteğimize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüzü göstermiş oldunuz” ifadeleri yer aldı.

Bildiride atanmış dekan istifaya davet edilerek  “ODTÜ İİBF mensupları olarak, sizin fakültenin iradesine saygı göstererek, görevi iade etmenizi ve dekanlıktan istifa etmenizi bekliyoruz ve talep ediyoruz.” dendi.

Bildirinin tam metni şöyle oldu:

“İSTİFAYA DAVET METNİ

Sn. F. Pınar Acar,

Fakültemizde en değerli geleneklerimizden olan, dekan belirleme sürecinde dekan adaylarımızı ve projelerini tanıma imkânı yaratan ve adayların kendilerine olan desteğin ortaya çıkmasını sağlayan eğilim yoklaması sürecini uygulamak için fakülte mensupları olarak elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Fakülte mensupları adına süreci yürüten Eğilim Yoklama Komisyonu’nun da sürecin şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde gerçekleşmesi için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiğini düşünüyoruz.

Dekanlık, fakülteyi temsil eden bir makamdır. Fakültedeki birçok iş, fakülte mensuplarının gönüllü katılımıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, dekan adayı belirleme sürecinin fakülte mensuplarıyla iletişim içinde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Fakültemiz mensuplarınca düzenlenen dekan Aday Tanıtım Paneline ve Eğilim Yoklamasına katılmadığınız halde doğrudan rektörlüğe adaylık başvurusunda bulunarak, biz fakülte mensuplarının görüşlerini önemsemediğinizi ve desteğimize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüzü göstermiş oldunuz.

İİBF öğretim üyelerinin %90’lık katılım oranı ve katılanlardan %87’lik destek almış bir dekan adayı varken fakülte teamüllerini dikkate almayarak aday olmanızı ve yapılan atamayı kabul etmenizi üzülerek izledik.

ODTÜ İİBF mensupları olarak, sizin fakültenin iradesine saygı göstererek, görevi iade etmenizi ve dekanlıktan istifa etmenizi bekliyoruz ve talep ediyoruz.”