İşten çıkarmanın yasaklandığı pandemi sürecinde işverenin emekçileri işten çıkarma yolu olarak kullandığı Kod-29'a yeni düzenleme geldi. “Fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın Kod-29 kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır” diyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işten çıkarma kısıtlamasını yeniden düzenledi. Kurum, fesih nedenlerinin her birine ayrı ayrı kod vererek, patronların emekçilere karşı işten çıkarma yolu olarak başvurduğu Kod-29’daki karışıklığın önüne geçileceğini ifade etti.


SGK'dan yapılan açıklamada, Coronavirus salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak amacıyla Nisan 2020'de fesih kısıtı uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, "İş Kanunu'nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller; görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında işten ayrılış işlemlerinin SGK'ya bildirimleri '29 no'lu kod' üzerinden yapılmaktadır" denildi.

FESİH NEDENLERİNİN HER BİRİNE AYRI AYRI KOD VERİLDİ

Açıklamada, fesih nedenlerinin tamamının Kod- 29 yapılmasının belirsizliklere yol açtığı belirtilerek, "Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir" ifadelerine yer verildi.


SGK: ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KOD-29 İLE İŞTEN ÇIKARILDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR

İşverenlerin fesih kısıtını delmek amacıyla, birçok işçinin Kod-29 ile işten çıkardığına yer verilen açıklamada, "Fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın Kod- 29 kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni Kod- 29 olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre; 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 662'dir. Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni Kod-29 olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir" denildi.


(DHA)