ARTI GERÇEK- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, son sekiz içerisindeki işçi intiharlarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre en az 502 emekçi yaşamına son verdi. Borç, mobbing ve işsizlik en çok intiharı tetikleyen unsurlardan oldu.

“İşe bağlı intiharlar da önlenebilir bir sağlık sorunudur” diyen İSİG Meclisi intiharların önlenebileceğini fakat öncelikli olarak bunun iş cinayeti olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

İNTİHAR GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR

İSİG Meclisi işçi intiharlarının fark edilebilir olduğunu belirterek, bunu; “İşe bağlı intihar girişiminde bulunmadan önce kişilerde depresyon, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk ve muhakeme yeteneğini yitirme gibi zihinsel belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin beraberinde çalışanlarda baş ağrısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık, hafif ateş gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Çalışanların hiçbir sosyal faaliyeti yoktur, bütün zamanlarını çalışmaya vermişlerdir. Ortak özelliklerine baktığımızda ise; çalışma yaşamındaki herkeste görülebilmekte, günde 11 saat ve üzerinde çalışma, uzun süre ve tatillerde dahi çalışma, yoğun iş stresi olan işçilerde görülmektedir” şeklinde açıkladı.

GÜVENCESİZLİKLE BİRLİKTE İNTİHARLAR ARTIYOR

Türkiye’deki intiharların yıllara göre güvencesizlikle birlikte arttığına dikkat çeken İSİG Meclisi’nin verdiği sayılar bunu doğrular nitelikte. 

Sektörlere göre ticaret/büro/eğitim işkolunda intihar sayıları daha fazla olurken, savunma/güvenlik ve inşaat ve tarım işkolu takip eden işkolları arasında.

Son sekiz yıldaki intiharların nedenleri ise şu şekilde: 

127 işçi borçları nedeniyle,

68 işçi işsizlik nedeniyle,

53 işçi mobbing nedeniyle intihar ederek hayatına son verdi.

254 işçinin neden intihar ettini ise yeterli bilgi olmadığı için bilinmiyor.

İntihar edenlerin cinsiyete göre dağılımında 472 erkek intihar ederken 30 kadın işçi yaşamına son verdi. Ölümlerde genç yaş grubu ise dikkat çekiyor. Buna göre:

15-17 yaş arası 6 işçi,

18-27 yaş arası 77 işçi,

28-50 yaş arası 330 işçi,

51-64 yaş arası 68 işçi,

65 yaş üstü 5 işçi intihar ederek hayatına son verdi.

İSİG Meclis'nin raporunun ayrıntılarına yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.