TBB’nin olağanüstü genel kurul talebini reddetmesi hukuka aykırı bulunduArtı Gerçek

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği’nin Olağanüstü Genel Kurul çağrısını reddetmesine dair ‘yasa açık, birliğin takdir hakkı yok’ dedi.


Derya OKATAN


ARTI GERÇEK - Ankara 5. İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kararının yürütmesini durdurdu. 

Adana Barosu’na kayıtlı Av. Yurdagül Gündoğan, Türkiye Barolar Birliği’nin 12 baronun Olağanüstü Genel Kurul çağrısını reddetmesini yargıya taşıyarak, TBB Yönetim Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. 

Dava dilekçesinde TBB kararının Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesine aykırı olduğu belirtilmişti. Söz konusu madde, “Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir” hükmünü düzenliyor. 

‘YASA AÇIK, BİRLİĞİN TAKDİR HAKKI YOK’

Başvuruyu inceleyen Ankara 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkeme, kararında, Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesine atıf yaparak, “Mevzuat hükmünden, en az on baronun yönetim kurulları tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması gerektiği, bu konuda birlik Yönetim Kuruluna herhangi bir takdir hakkı tanınmadığı açıktır” dedi. 

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı: “Her ne kadar, on iki baro yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantı talebi seçimli olağanüstü genel kurul yapılmasının şartlarının oluşmadığı, taleplerin soyut ve dilek ve temenni niteliğinde olduğu, seçim yapılabilmesi hallerinin tahdidi olduğu belirtilerek reddedilmiş ise de; yukarıda anılan açık yasal düzenlemede belirtilen ‘en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse’ koşulu gerçekleştiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, işlemin olağanüstü toplantıya çağrı niteliği ve kamu yararı dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği ise açıktır.”

TBB kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Ankara 5. İdare Mahkemesi, ancak uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. TBB’nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor.     

NE OLMUŞTU?

Pek çok konuda eleştirilen TBB Baro Başkanı Metin Feyzioğlu’nun son olarak Saray’da düzenlenen adli yıl açılış törenine katılmasının ardından Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van barolarının yönetim kurulları, Birliği Olağanüstü Genel Kurul’a çağırmıştı. 

TBB Yönetim Kurulu ise 8 Kasım 2019 tarihinde aldığı kararla çağrıyı reddetmişti.

BAĞLANTILI HABERLER