ARTI GERÇEK - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; ağustos ayında 79,4 olan endeks, eylül ayında 82 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustos ayında 67,9 iken, eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 71,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, eylül ayında yüzde 1,7 oranında artarak 79,1 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ağustos ayında 79,5 iken, eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 83,3 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustos ayında 92,6 iken, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 93,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde gerçekleştirdiği değişikliğe göre yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarından 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri çıkarılırken, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eklendi.

TÜİK verilerine göre yeni hesapla endeks değeri eylülde 82 puan oldu. Eski hesaba göre ise eylülde endeks değeri 61,8 seviyesinde. Böylece özellikle artış gösteren ve negatif etkisi bulunan işsiz sayısı beklentisinin çıkarılmasıyla birlikte endeks birden 20,1 puan zıplamayla 82 seviyesine yükselmiş oldu. TÜİK dün Avrupa Komisyonu’na uyum için iki göstergeyi tüketici güven endeksi hesabından çıkaracağını duyurmuştu.

TÜİK yeni hesapta hanenin maddi durumu, hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi göstergelerini dikkate alıyor. Öncesinde ise 18 soru için alt endeksler hesaplayıp dört alt endeksin ise aritmetik ortalamasını alarak hesaplama yapıyordu. Bu dört endeks hanenin maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı ve tasarruf etme ihtimali beklentileriydi.

TÜİK yayımlanan bilgi notunda "Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs-DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisi güncellenmiştir" ifadeleri yer aldı.