Tüketici Hakları Derneği (THD), Türkiye’de 16 milyon kişinin açlık sınırının, 50 milyon kişinin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını duyurdu.

TÜRK-İŞ ve TÜİK’in istatistiklerini karşılaştıran THD, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının arttığını ortaya koydu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar kamuda tasarruf planı açıklasada Türkiye nüfusunun yarısından fazlası ‘zorunlu tasarruf’ yapıyor. THD Genel Başkanı Turhan Çakar imzasıyla duyurulan araştırmada TÜİK’in açlık ve yoksulluk sınırını sadece gıda harcamaları üzerinden hesapladığı ve bunun bilimsel temelden yoksun olduğu vurgulandı.

THD’nin yaptığı araştırma şu şekilde:

"2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’de 66 milyon kişi aç ve yoksul. Derneğimizin yaptığı araştırmaya göre, 2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’nin nüfusu 83.8 milyon dolayındadır.

"TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, 2021 yılı Haziran Ayına ilişkin 4 kişilik hanenin açlık sınırı 2865 TL, yoksulluk sınırı ise 9332 TL’dir. Türkiye’de hane halkının ortalama büyüklüğünün 3.25 kişi olduğu dikkate alındığında, ortalama bir hanenin Haziran 2021’de açlık sınırı 2327.8TL, yoksulluk sınırı ise 7582.25 TL’dir.

"TÜRK-İŞ’in 2021 yılı Haziran Ayı açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK’in “yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı” karşılaştırıldığında, 16 milyon kişi aç, 50 milyon kişi ise yoksuldur. Toplam, 66 milyon kişi aç ve yoksuldur.

"TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplarken, bilimsel olarak olması gereken araştırmaları yaparak bu sınırları belirliyor. Yani, 4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bedel ile açlık sınırı, tüm gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bedel ile yoksulluk sınırı belirleniyor.

"TÜİK ise, hanelerin mevcut gelirlerini ve gıdaya ayırdıkları, (gıdaya harcadıkları) bedel ile diğer harcamalarını dikkate alarak açlık ve yoksulluk sınırlarını belirliyor. TÜİK’in bu şekildeki açlık ve yoksulluk hesaplaması bilimsel değildir."