Kazdağı'nda, Çanakkale’ye bağlı Çan ilçesi Halilağa köyü yakınlarında Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen bakır-altın madenine verilen ÇED olumlu kararının yürütmesi durduruldu. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi TEMA Vakfı ve Çan Çevre Derneği tarafından açılan davada projenin faaliyete geçmesi durumunda telafisi imkansız zararlara yol açacağını belirterek itiraz hakkı kapalı olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre, gen koruma alanlarından birisi olan Kaz Dağı'nda Halilağa köyü yakınlarında Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri tarafından işletilmek istenen bakır-altın madenciliğine karşı birçok kurum ve kişi tarafından dava açıldı. Madene verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davalar sürecinde yapılan bilirkişi keşfi sonucu hazırlanan raporda bilirkişi heyeti mahkemeye oybirliği ile "ÇED olumlu" kararının hukuka aykırı olduğu görüşünü iletmişti.

Madene verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davalardan TEMA Vakfı ve Çan Yürütme Derneği tarafından açılan davanın görüldüğü Çanakkale 1. İdare mahkemesi yöre halkını sevindiren bir karara imza attı. Mahkeme heyeti aldığı kararda “Dava konusu işlem kapsamında uyuşmazlığı konu projenin yapımına başlanılması işletmenin çalışmaya geçmesi durumunda, çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği açıktır" denildi. Mahkeme heyeti itiraz yolunu da kapattığı kararını oybirliği ile verdi.

TEMA: BÖLGE KANUNLARLA MADEN FAALİYETLERİNDEN KORUNSUN

Karar yöre halkı tarafından sevinçle karşılanırken TEMA Vakfı yaptığı açıklamada "Tüm karar vericileri, zengin biyolojik çeşitliliği, ormanları, tarımı ve kültür alanları ile ülkemizin kadim coğrafyalarından birisi olan Kaz Dağları Yöresi’ne sahip çıkmaya çağırıyor, bölgenin kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunmasını talep ediyoruz" denildi.

3.5 MİLYON AĞAÇ KESİLECEKTİ

Halilağa bakır-altın madeni projesinnin gerçekleşmesi durumunda:

  • 51 bin 660 dönümlük alanda 3.5 milyon ağaç kesilecekti.
  • Milyonlarca yaban hayvanının yuvası yok olacaktı.
  • Yılda 4.1 milyon ton su kirletilecekti.