Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir gece yarısı kararnamesiyle atanan AKP'li Melih Bulu, yine bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Bulu'nun yerine yeni atama yapılacağı ve başvurmak isteyen "adayların" 2 Ağustos'a kadar gerekli belgleri teslim etmeleri istendi.

Bulu'nun yerine vekalaten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Bulu'nun yardımcılığını yapan İnci, öğrenciler tarafından yüzüne karşı "Bu görevi kabul etmeye utanmıyor musunuz" denilerek protesto edilmişti.

Gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Boğaziçi Dayanışması, Bulu’nun görevden alınmasının bir "kazanım olmadığını" ifade ederek “Bir gece yarısı atanan kuklanın, başka bir gece yarısı görevden alınması bir kazanımı değil, yalnızca yönetememe krizini ve sarayın acziyetini ifade eder” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin tüm bileşenlerinin katıldığı bir rektörlük seçimi isteyen Boğaziçi Dayanışması, talepleri karşılanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumu ise boş kalan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için ilan açtı. 2 Ağustos'a kadar başvuru süresi olan ilanda "'Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar' uyarınca Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır" denilerek şu kriterlerin arandığı ifade edildi:

"1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 15/07/2021 tarihinden 02/08/2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte​ sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " [email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir."