Herakleia Antik Kenti'nde Menteşe Beyliği izlerine rastlandı

Herakleia Antik Kenti'nde Menteşe Beyliği izlerine rastlandı
Yayınlanma:
A+ A-
Kurulduğu bölgede M.Ö. 6000'lerden beri yerleşim izlerine rastlanan Milas'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Herakleia Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda Menteşe Beyliği dönemine tarihlenen yapılara rastlandı.

Artı Gerçek - Körfezin ön tarafının Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle kapanmasıyla oluşan Bafa Gölü çevresinde kurulmuş Heraklei kenti bugün Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde yer alıyor. Herakleia Antik Kenti'nde, Endymion Kutsal Alanı ile Göl Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı. Bu sezon sürdürülen arkeolojik çalışmalar sırasında önemli bilgilere ulaşıldı.

aa-20221127-29563465-29563441-herakleia-antik-kentinde-yurutulen-kazilarda-mentese-beyligi-donemi-yapilari-ortaya-cikarildi.jpg

Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, kazının bu yıl itibariyle Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 12 aylık kazılar arasında yer almaya başladığını ve çalışmaların aynı zamanda Türk Tarih Kurumu tarafından da desteklenmeye başlandığını söyledi.

Antik dönemde bir liman kenti olan Herakleia'nın zaman içinde körfezin ağzının kapanmasıyla oluşan Bafa Gölü'nün kenarında yer aldığını belirten Büyüközer, elde edilen bulguların antik kent hakkındaki genel görüşleri ve bilinenleri değiştirmeye başladığını, 13. yüzyılda Türklerin bu bölgeye gelmesiyle antik kentin terk edildiğini dile getiriyor.

2.jpg

AA'nın haberine göre, Göl Kalesi'nde kazı çalışmalarını tamamlayarak konservasyon çalışmalarına başlamak istediklerini aktaran Büyüközer, "Göl Kalesi'nde yaptığımız kazılarda elde ettiğimiz en önemli verilerden birisi kalenin beylikler döneminde Menteşe Beyliği tarafından 15. yüzyılda kullanıldığı yönünde. Menteşe Beyliği kurulduktan sonra bu kaleyi de kullanmaya başlamış. Kazı çalışmalarında kalenin içinde küçük mekanların inşa edildiğini tespit ettik. Çıkan buluntulardan, bu mekanlardan birisinin demir atölyesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz" diyor.

4.jpg

Bu yıl kentte Göl Kalesi'nin güneyinde yer alan Helenistik Kule'de de çalışma yürüttüklerini anlatan Büyüközer, buranın Helenistik dönemde inşa edilen kent surunun başlangıcını oluşturduğunu, iyi korunmuş mekanlar içinde yapılan kazı çalışmalarında önemli arkeolojik veriler elde edildiğini söylüyor.

İSKELETLER, "HERAKLEİA'NIN SON SAKİNLERİ"NE AİT OLABİLİR

Büyüközer, Güney Hellenistik Kule'de ayrıca "Herakleia'nın son sakinleri"ne ait olabilecek 8 iskelet açığa çıktığını, bu iskeletlerin kentin antropolojik çalışmaları açısından oldukça önem arz ettiğini söylüyor.

Diğer alanların yanı sıra Liman Kapısı'nda da çalışma yürüttüklerine işaret eden Büyüközer, "Kapıkırı Köyü'nün girişinde yer alan ve antik dönemde kentle limanın bağlantısını sağlayan Liman Kapısı'nın güney duvarında sağlamlaştırma çalışmaları yaptık, kapının ön tarafında bulunan taş döşeme yolu kazarak, ziyaretçilerin kullanımına açtık" diyor.

3.jpg

M.S. 7. yüzyıldan itibaren Sina Yarımadası'ndan kaçan Hristiyanların oldukça korunaklı olan Latmos Dağı'na yerleştiklerini ve burada büyük manastır kompleksleri inşa ettiklerini belirten Büyüközer, Bafa Gölü içinde kalan Bazilika, Herakleia'nın güneyindeki burun üzerinde yer alan Göl Kalesi ve Kapıkırı Adası'ndaki manastır kompleksinin kentteki Bizans dönemi inşa faaliyetlerini gösterdiği bilgisini veriyor.

6.jpg

13. yüzyılın ortalarında Milas'ta Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla, kentteki siyasi hakimiyetin değiştiğini ve Hristiyanların bölgeyi terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Büyüközer, 18. yüzyılda yerleşik hayata geçen Türk göçerlerin, kentin üzerine Kapıkırı köyünü kurduklarını söylüyor.

8.jpg

Herakleia'nın bulunduğu coğrafyanın antik dönemde çoban Endymion ile Ay Tanrıçası Selene aşkının yaşandığı yer olduğunu vurgulayan Büyüközer, "Bu nedenle Selene, Latmos Dağı'na aşkla dokunur, ışıltısıyla Bafa Gölü'nü gümüş bir tepsi gibi parlatır. Bafa Gölü, günümüzde dolunayın en güzel yansıdığı yerlerden biridir" diyor. (KÜLTÜR SANAT)

Öne Çıkanlar