CHP'den üniversitelerde liyakat için soru önergesi: 'Beyin göçünü tetikliyor'

CHP'den üniversitelerde liyakat için soru önergesi: 'Beyin göçünü tetikliyor'
Üniversitelerde liyakata dayalı yapılmayan atamalara dair eleştiriler sürerken, CHP İzmir EKİLİ Yüksel Taşkın ilgili bir soru önergesi verdi. Taşkın, "Ehliyet ve liyakat ilkeleri kapsamında bu konuyla ilgili hangi önlemler alınmıştır?" diye sordu.

Artı Gerçek - CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, üniversitelerde yaşanan kadro sorununu Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Kadro atamalarında liyakat ilkesine uyulmuyor" derken, "Kadro tayinleri üniversite yönetimleri tarafından açıkça cezalandırma ve ödüllendirme aracı olarak kullanılıyor. Yeterliliklerini sağlamalarına rağmen kadro tesis edilmeyen akademisyenler ise hak kaybına uğruyorlar" eleştirisi getirdi.

Hak kayıplarının beyin göçünü tetiklediğini vurgulayan Taşkın, "Akademik atama ve yükselmelerde kayırmacılık, nepotizm ve ihlaller hususunda YÖK’e kaç ihbar ve şikâyet yapılmış? Ehliyet ve liyakat ilkeleri kapsamında bu konuyla ilgili hangi önlemler alınmıştır?" diye sordu.

Önergede "Üniversitelerde kadrolarla ilgili yaşanan sorunlardan biri doktor öğretim üyeleri için yeniden atama uygulaması" diyen Taşkın, "Bu uygulama akademisyenler üzerinde performans ve sözleşme yenilememe baskısını pekiştirerek güvencesizlik yaratıyor. Diğer yandan doktor ya da doçentlik unvanı almış olan akademisyenlere akademik yeterliliklerine uygun kadro açılmıyor" ifadelerini kullandı.

'BİLİMSEL ÜRETİM VE EĞİTİM KALİTESİ ETKİLENİYOR'

Bu akademisyenlerin yıllarca araştırma görevlisi/öğretim görevlisi kadrosunda bekletildiğini, uzun yıllar çalışmalarına rağmen kadro yükseltilmesi yapılmayan akademisyenlerin düşük ücret ve emeklilik aylığının azalması gibi maddi kayıplara da uğradığını belirten Taşkın, "Bu durum son yıllarda yaşanan yoğun beyin göçünün sebeplerinden de biridir. Dolayısıyla konu, bilimsel üretim ve eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir" dedi.

'AKADEMİDE GÜVENCELİ ÇALIŞMA ŞART'

"2024 yılı itibariyle beş yıl ve daha fazla süreyle kaç akademik personel yükselebilmek için kadro beklemektedir? Son beş yıl içerisinde kaç akademisyen üniversitelerden istifa etmiş ya da beyin göçü yoluyla yurt dışına gitmiştir? Bu sorulara Milli Eğitim Bakanı’ndan yanıt bekliyoruz” diyen Taşkın sözlerine şöyle devam etti:

“Doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin herhangi başka bir koşul aranmaksızın görevlerinde yükselmeleri ve bütün akademisyenlerin ünvanlarına uygun kadrolara atanmaları gereklidir. Bu koşullar sağlanmadan akademide güvenceli çalışma hayatını gerçekleştirmek mümkün değil.”

Taşkın'ın Milli Eğitim Bakanı’na yönelttiği sorular şöyle:

1. 2023 yılında üniversitelerden kaç kadro talebi gelmiştir? Bu taleplerin üniversite bazlı karşılanma oranları nelerdir? Kadroların üniversiteler arasında dağıtılması hususunda hangi kriterler göz önüne alınmıştır?

2. 2024 yılı itibariyle beş yıl ve daha fazla süreyle kaç akademik personel yükselebilmek için kadro beklemektedir? Bu konuda çalışma yapılmış mıdır?

3. Son beş yıl içerisinde kaç akademisyen üniversitelerden istifa etmiş ya da beyin göçü yoluyla yurt dışına gitmiştir? Son beş yıl içerisinde kaç akademik personelin iş akdi feshedilmiş ve bunların kaçı mahkeme kararlarıyla geri dönmüştür?

4. Akademik atama ve yükselmelerde kayırmacılık, nepotizm ve ihlaller hususunda YÖK’e kaç ihbar ve şikâyet yapılmış? Ehliyet ve liyakat ilkeleri kapsamında bu konuyla ilgili hangi önlemler alınmıştır? (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar