DEM Parti Kadın Meclisi: Kadınlar coğrafyayı mora boyadı

DEM Parti Kadın Meclisi: Kadınlar coğrafyayı mora boyadı
DEM Parti Kadın Meclisi, yerel seçimler sonrası toplantı ile ilgili sonuç bildirgesini yayınladı. Kadın mücadelesinin seçim zaferinde önemine dikkat çekilen bildirgede, "Kadın özgürlük mücadelesinin zaferi tüm coğrafyayı mora boyamıştır” denildi.

Artı Gerçek - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, yerel seçimler sonrası yaptığı toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde, kadınlar ve halkların iktidara büyük bir yenilgi yaşattığının belirtildiği bildirgede şöyle denildi:

'KAZANAN DEMOKRASİ GÜÇLERİ VE EZİLEN HALKLAR OLMUŞTUR'

“İktidar bloğu merkezi-yerel yönetim alanlarını yeniden tesisiyle faşizmin kurumsallaşmasını tescil etmek istemiştir. Tüm devlet olanaklarını ve kurumlarını bunun için seferber ettiği, Kürt halkına ve kadınlara karşı özel savaşın tüm yöntemlerini kullandığı 31 Mart yerel seçimlerinde, kadınlar ve halklar iktidara büyük bir yenilgi yaşatarak yerel seçimleri de aşan bir sonucu ortaya koymuştur. Tüm bu adil olmayan ve eşitsiz koşullara, özel savaş taktiklerine, ‘Konuş, Sen nerelisin?’ sözüyle hafızalara kazınan, kayyım seçmenlere rağmen kazanan Kürt halkı, kadınlar, gençler, emekçiler, engelliler, yok sayılan inanç grupları, LGBTİ+’lar, doğa ve yaşam mücadelesi verenler, demokrasi güçleri ve bir bütün olarak ezilen halklar olmuştur."

"Kürt halkına ve örmüş olduğu kadın özgürlükçü sisteme karşı yönelik bütünlüklü bir inkar ve imha politikası olarak inşa edilen kayyım rejimi, bir kez daha ve daha yüksek bir itirazla gönderilmiştir. Bilhassa Van’da açığa çıkan büyük direniş ve dayanışmayla halk, iradesini sandıkta olduğu gibi sokakta da göstermiştir. Türkiye halklarının umut, beklenti ve ihtiyaçları ile rejim ve yandaşları arasında giderek keskinleşen çelişki, toplumsal bir itiraza dönüşmüştür. Derinleşen yoksulluğa, işsizliğe, örgütsüzlüğe, çaresizliğe ve geleceksizliğe terk edilen kadınlar ve gençler, savaş ve şiddet politikalarıyla tüm haklı talepleri baskılananlar, başta metropoller olmak üzere rejime net cevabını vermiştir."

'KADINLARIN DİRENİŞİ İKTİDARI SARSAN BİR ROLE SAHİPTİR'

Kadın özgürlük mücadelesinin seçim zaferinde önemine dikkat çekilen bildirgede şu tespitlere yer verildi:

"Halklar lehine açığa çıkan bu yeni politik atmosferin, en önemli mimarlarından biri de kadınların kırılmayan mücadele azmi ve kararlı direnişidir. Kadınların erkek-devlet şiddetine ve faşizme karşı mücadelede tüm muhalefete ilham kaynağı olan direnişi iktidarı sarsan tarihi bir role sahiptir. Kadınlar erkek egemenliğine ve faşizme geçit vermeyeceğini bu seçimlerde de tekrar göstermiştir. Partimiz, Kürt kadın özgürlük mücadelesi ile Türkiye kadın hareketlerinin mücadelesini birbirine bağlayan bu aşamada, bir yandan kadın düşmanı kayyım rejimini gönderen diğer yandan faşist kurumsallaşmanın ilerlemesini sadece durduran değil gerileten bir başarıyı sağlamıştır.

Eş başkanlık ve eşit temsil ilkemizin kriminalize edilmesi, içinin boşaltılması ve değersizleştirilmesi yönündeki saldırılar, kadın düşmanı politikalardan bağımsız değildir. Ancak Partimizin kadın özgürlükçü çizgisinden ödün vermeyen kararlığı, kadınların eşsiz direnişi ve emeği ile Kürt halkının demokratik deneyim ve tarihsel birikimi, bu saldırıları da boşa çıkartmış; kadın özgürlük mücadelesinin zaferi tüm coğrafyayı mora boyamıştır. Tecride karşı özgürlük yürüyüşlerinden, adalet nöbetlerine, 8 Mart’tan Newroz’a mücadeleyi adım adım ve kadınlarla birlikte örmüş; ön seçimlerle doğrudan demokrasinin eşsiz bir örneğini açığa çıkartmış ve kadın özgürlükçü, ekolojik yerel demokrasilerin inşası için işe koyulmuştur."

'ÜÇÜNCÜ YOL’U ORTAYA KOYACAĞIZ'

Kadın Meclisi olarak, yerel yönetimlerde eş başkanlık ve eşit temsiliyet modelimizin toplumun özgürlüğünün kurumsallaşması olarak görmekteyiz. Başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun yerel demokrasiyle katılımcılığını esas alan, toplumsal tüm sorunlara politika üretecek bir yerel yönetimler modeliyle mücadelemizi büyüteceğiz. Yerel demokrasiyi erkek egemen siyasi partilerin kurgusuna ve insafına bırakmadan; üçüncü yolu kadınlarla, gençlerle, engellilerle, emekçilerle, yani halkların kendisiyle birlikte demokratik yerel yönetimlerde ortaya koymak için çalışmalara başladık. Biz kadınlar yeni yaşam iddiamızla kadın yoksulluğunu, şiddeti, sömürüyü ve ezilmeyi ortadan kaldıracak özgür siyaseti örüyor, yerel yönetimlerde sözümüzü uygulamaya koyuyoruz."

'SAVAŞ KARŞITI SİYASETİ BÜYÜTMEK TEMEL GÜNDEMİMİZDİR'

Bildirgede savaş ve yoksulluk koşullarının en çok kadınları etkilediği belirtilerek "savaş karşıtı bir siyaseti büyütmek temel gündemimizdir" denildi:

"Orta Doğu’da savaş ve şiddetin derinleştiği bu koşullarda ülkede ve bölgede toplumsalın içinden kurulacak bir savaş karşıtı hareketin halklar ve bilhassa kadınlar için önemini bir kez daha göstermektedir. Zira savaş ve neden olduğu zorunlu göçün kadınların yaşamlarında nasıl onarılmaz sonuçlar doğurduğu hepimizin malumudur. Nitekim bu savaşın yarattığı çoklu krizler beraberinde ev içi emeği yok görülen, bakım yükü ve zorlukları derinleşerek artan, emek piyasasında eğreti görülen iş güçlerinin ilk vazgeçilen, ücretlerinin ilk makaslanan olması nedeniyle en çok etkilenen kadınların yoksulluk koşullarının giderek koyulaşacağı günlerin yaklaştığı açıktır. Bu yönüyle kutuplaştıran, cinsiyetçiliğin ve militarizmin tezahürü olan ulus-devletlerin savaşlarına karşı halkların birlikte yaşamı için savaş karşıtı bir siyaseti büyütmek temel gündemimizdir.

Kürdistan’da, sömürgeci ve erkek egemenliğinin bütünen devreye girdiği özel savaş politikaları Kürt kadınlarının bedenine, kimliğine, emeğine, kurumlarına, kadınlar lehine yarattığı ilke ve değerlerine fütursuz bir saldırganlık olarak cisimleşmiştir. Erkek-devlet özel savaşın merkezi haline getirmeye çalıştığı Şırnak’ta bir uzman çavuşun kadınları taciz etmesi de bu politikalardan bağımsız değildir. Mardin’in Derik ilçesinde 2021 yılında 22 yaşındaki bir kadına şantajla sistematik bir şekilde tecavüz eden biri korucu üç kişiye açılan dava sonucunda verilen karar da bunun devamıdır. Kolluk kuvvetlerinin, özel harp unsurlarının Kürt kadınlarına uyguladığı taciz, tecavüz, istismar, şiddet vakalarına her gün bir yenisinin eklenmesi, bu sistematik saldırıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kadın Meclisi olarak, cezasızlık politikalarına karşı kadın özgürlükçü mücadelemizi yükselterek teşhir edeceğiz ve geçit vermeyeceğiz.

Tüm bu savaş rejimlerine ve politikalarına karşın Kobanî Kumpas Davasıyla ortaya konulan hukuksuzluğu tekrar teşhir ediyoruz. Kararını dahi açıklayamayan erkek devlete, ona bağlı yargıya karşı Kobanî devrimi /-‘Kadın Devrimidir’ diyerek, Kobanî Kumpas Davasında yargılanmak istenen arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ant olsun ki; biz kadınlar Kobanî Davasında IŞİD'in yüzünüzü teşhir ettiğimiz gibi, kadın özgürlük modelimizi içerden dışarıya inşa etmeye devam edeceğiz. Hesap sorduğumuz gibi inşa eden biz kadınlar olacağız."

BİRLİKTE YÖNETME ÇAĞRISI

Bildirgenin sonunda ortak mücadele çağrısı yapıldı:

"Emeği, kimliği, bedeni için sokakları terk etmeyen, erkek egemen iktidara boyun eğmeyen, her koşulda eşitlik, özgürlük ve adalet talep eden tüm kadınları birlikte çalışmaya ve birlikte yönetmeye çağırıyoruz. Birlikte kazandık birlikte yönetmek ve özgür bir yaşam inşa etmek için tüm kadınları ortak mücadelemize çağırıyoruz."

Öne Çıkanlar