Demirtaş Savunma Grubu: Davutoğlu'nun şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir

Demirtaş Savunma Grubu: Davutoğlu'nun şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir
Yayınlanma:
Güncelleme: 25 Eylül 2022 14:44
A+ A-
Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin Davutoğlu'na hakaretten yargılandığı davaya ilişkin yapılan açıklamada, 'Kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğimiz iddiasını kabul etmiyoruz' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması önceki gün görüldü.

Demirtaş duruşmada, "Sayın Davutoğlu’na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım. Sizin Başbakan iken yaptıklarınıza dair hakkınızda tek bir fezleke yokken, ben muhalefet lideri olarak Anayasa’nın verdiği yetkiyle sizi denetlemek için eleştirdiğim için mi bu kadar yıldır yargılanıyorum. Mahkemeden, Davutoğlu’nun bir sonraki celseye gelmesi için kendisine tebligat çıkarmasını istiyorum. Koşullar uygun olursa ben de mahkemede hazır bulunmak istiyorum" demişti. 

Demirtaş'ın sözleri üzerine konuya ilişkin Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada Davutoğlu’nun şahsi tüm davalarından vazgeçtiği ve Demirtaş’a davanın da resen açıldığını savunuldu. Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması hasebiyle savcılık tarafından resen açılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu konu hakkında şikayetçi olmadığı gibi, davaya katılım ve takip talebinde de bulunmamıştır. Avukatlarımız da davaya katılım talebinde bulunmadıkları gibi duruşmalara iştirak etmemişlerdir. Hukuki durum bu olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının, bu hususu göz aradı ederek kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi, hukuku siyasi bir pozisyona sürüklemeye çalışması da tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Ayrıca milletimiz bilmelidir ki, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir."

Demirtaş Savunma Grubu ise buna karşılık "Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri tarafından yapılan ve biz avukatlara da yakışıksız ithamlarda bulunan duyurunun içeriğinin gerçeği yansıtmadığını, bundan dolayı, Sayın Selahattin Demirtaş'ın avukatları olarak bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olduğunu belirtmek isteriz" diyerek dava sürecine ilişkin bir açıklama yayınladı. 

'DAVUTOĞLU'NUN BAHSİ GEÇEN DOSYADAKİ ŞİKAYETİ DE KATILAN SIFATI DA HALEN DEVAM ETMEKTEDİR'

"Gerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş, gerekse biz avukatları olarak kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğimiz iddiasını kabul etmiyoruz" denilen açıklama şöyle:

"1- İlk gün de sosyal medya üzerinden paylaştığımız ve duyuru ekinde sunmuş olduğumuz, Sayın DAVUTOĞLU'nun vekili tarafından Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesin 2021/587 E. sayılı dava dosyasına sunulan 9.9.2021 tarihli mazeret dilekçesi "Müşteki" yani "Şikayetçi" sıfatıyla yazılıp imzalanmış olup; bahsi geçen dilekçede müvekkilimiz Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın cezalandırılması da talep edilmiştir. Yine, yapılan duruşmaya Sayın DAVUTOĞLU'nun vekili tarafından, farklı yerlerde duruşmaları olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi de gönderilmiştir. 

2- Müvekkilimiz Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/541 E. sayılı dosyası üzerinden Sayın DAVUTOĞLU şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma isteğini Mahkemeye avukatı aracılığıyla sunmuş, Mahkeme tarafından da katılma isteği kabul edilmiştir. Bu dosya üzerinden müvekkilimiz Sayın Selahattin DEMİRTAŞ 11 ay 20 gün hapis cezası almıştır. Bahsi geçen dosya halihazırda istinaf aşamasındadır. Sayın DAVUTOĞLU'nun bahsi geçen dosyadaki şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir. 

3- Müvekkilimiz Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/218 E. sayılı dosyasının ihbarı / suç duyurusu dilekçesi bizatihi Sayın DAVUTOĞLU'nun vekili tarafından savcılığa verilmiş, yargılama aşamasında da şikayetin devam ettiği belirtilerek, davaya katılma isteği Mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme tarafından, Sayın DAVUTOĞLU'nun katılma isteği kabul edilmiştir. Sayın DAVUTOĞLU'nun bahsi geçen şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir. 

4- Müvekkilimiz Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın, Cumhurbaşkanı'na ve dönemin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/96 E. sayılı dosyasında da Sayın DAVUTOĞLU şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma isteğini Mahkemeye avukatı aracılığıyla sunmuş, Mahkeme tarafından da katılma isteği kabul edilmiştir. Müvekkil, bu dosya üzerinden fikri içtima uygulanarak daha ağır cezayı gerektiren Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Bahsi geçen dosya temyiz aşamasında olup, Sayın DAVUTOĞLU'nun bahsi geçen dosyadaki şikayeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir. 

Kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla Sayın DAVUTOĞLU'nun şahsi tüm davalarından vazgeçmiş olduğu iddiası karşısında şu soruları sormak isteriz: 

 1- Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise Sayın DEMİRTAŞ'ın yargılandığı ve Sayın DAVUTOĞLU'nun da mağdur ve/veya şikayetçi/katılan olduğu davalar neden hala Sayın DAVUTOĞLU vekili tarafından takip edilmekte, mazeret dilekçeleri gönderilmekte ve bazı mazeret dilekçelerinde şikayetin devam ettiği belirtilerek müvekkilimiz Sayın DEMİRTAŞ'ın cezalandırılması talep edilmektedir? 

2- Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise neden davalardan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler yukarıda belirttiğimiz dava dosyalarına sunulmamıştır? 

Yukarıda yazılı olan bilgilerden de anlaşılacağı üzere; gerek müvekkilimiz Sayın DEMİRTAŞ, gerekse biz avukatları olarak kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğimiz iddiasını kabul etmiyoruz. 

Asıl kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, "Kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalardan daha önce vazgeçildi" iddiasını ortaya atıp, bu iddiayı müvekkilimiz Sayın DEMİRTAŞ açısından ispatlayamayanlardır. 

Not: Aşağıda sunduğumuz, Sayın DAVUTOĞLU’nun dilekçesindeki üç noktaya dikkat çekmek isteriz: 

1- Sayın DAVUTOĞLU’nun müşteki yani şikayetçi olarak belirtilmesi.

2- Konu bölümünde şikayetin devam ettiği

3- Açıklama ve talep bölümünde Sayın DEMİRTAŞ’ın cezalandırılması isteği 

Konu bölümünde şikayetin devam ettiği, talep bölümünde Sayın DEMİRTAŞ’ın cezalandırılması isteği ve Sayın DAVUTOĞLU’nun müşteki yani şikayetçi olarak belirtilmesi."


KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

Dosya No: 2021/587 Esas Müşteki: Ahmet DAVUTOĞLU Vekili: Av. Ahmet BAŞCI

Konu: Şikayetimizin devam ettiğini bildirme ve mesleki mazeretimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar ve Talep:

Mahkemeniz işbu duruşmasıyla aynı gün Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/471E. Sayılı dosyasında saat 09.50'de (Ek-1) duruşmamız ve Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/31 E.Sayılı dosyasında saat 10.00'da keşfimiz (Ek-2), olması sebebiyle tarafımızca mazeret sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını, mesleki mazeretimizin kabulü ile duruşma günününün UYAP'tan öğrenilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09.09.2021

Müşteki Ahmet DAVUTOĞLU Vekili

Av. Ahmet BAŞCI

Ek-1: Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/471E. Sayılı Dosyası Duruşma Tutanağı.

Ek-2: Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/31 E.Sayılı Dosyası Duruşma Tutanağı


 

Öne Çıkanlar