27.11.2021 - 03:28   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

demans

27.08.2019 - 11:49

Ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke olan Hollanda'da Alzheimerlı hastasının isteği üzerine ötenazi uygulayan doktor yargılanıyor. Uygulamanın demans hastalarına nasıl uygulanacağı tartışılıyor