Bursa Su Kolektifi: Doğa torba yasaya sığmaz

Bursa Su Kolektifi: Doğa torba yasaya sığmaz
Bursa Su Kolektifi, Milli Parklar Kanunu'nda yer alan otel işletmelerinin Turizm Bakanlığı'na devredilmesini protesto etti. Bursa Su Kolektifi gönüllüsü Şafak Erdem, “AKP iktidarı yine turizmciye torbadan rant çıkardı" dedi.

Ezgi BULUT


BURSA - Bursa Su Kolektifi üyeleri İl Kültür Turizm Müdürlüğü önünde Milli Parklar Kanunu'nda yer alan otel işletmelerinin Turizm Bakanlığı'na devredilmesini protesto etmek için basın açıklaması düzenledi.

AKP iktidarının torba yasa ile turizm sektörüne yönelik getirdiği yeni düzenlemelerin, doğal alanlar ve Milli Parklar üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Bursa Su Kolektifi gönüllüsü Şafak Erdem, "Torba yasa ile uzun süredir devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetki arttırması için ilave düzenlemeler de getirdi. Son yıllarda turizmci ne istediyse elde etti. Yetki karmaşası var, otellerimiz istediğimiz gibi büyütemiyoruz, yeni kayak alanları açamıyoruz, dediler. Uludağ Alan Başkanlığı ilan edildi. Uludağ Milli Parkının 2100 hektarlık kısmının milli park statüsü kaldırıldı" dedi.

'BAŞKA ŞEKİLDE BİR DÜZENLEME İLE VERGİLENDİRİLME SAĞLANABİLİRDİ'

Otel işletmecilerinin gelir kaybı şikayetleri üzerine yasa kapsamında günübirlik ev kiralamalarına sınırlamalar getirildiğine dikkat çeken Erdem, Otel işletmecilerinin %23 geceleme artışına rağmen, otellerinin boş kaldığı ve gecelemelerin %19'unun günübirlik evlerde yapıldığı ve bu işletmelerin vergi ödenmediği yolundaki açıklamaları iktidara kanun hazırlattı. Vatandaşın birkaç kuruş daha gelir elde etmek için evini kısa süreli kiraya vermesi imkansız hale getirildi. Halbuki başka şekilde bir düzenleme ile vergilendirilme sağlanabilirdi.” dedi.

AKP'nin 2004'ten bu yana doğal alanları koruyan yasal düzenlemeleri aşındırdığını ve bu durumun Turizm Teşvik Kanunu ile sürdürüldüğünü vurgulayan Erdem sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı programında hazırlanacak yeni mevzuatla, orman, su, maden, jeotermal, petrol ve doğal gaz gibi tabii kaynak alanlarında izin süreçlerinin tek elden yönetilebilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması için üst düzeyde kurumsal mekanizma oluşturulacağı açıklandı. Bu üst düzey kurumsal mekanizmada sorumluluk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olacağı belirtildiği için orman alanlarındaki izin süreçlerinde de yetkinin bu bakanlığa devredilmesi riski bulunmaktadır.

'SERMAYEYE RANT SAĞLANMAK ADINA GÖZ KOYULDU'

20 yılı aşan iktidarında ormanlardan su varlıklarına, sera gazı salınımlarından, acele kamulaştırma ile mülksüzleştirmeye kadar sayısız ekolojik ve sosyal yıkımlar sığdıran AKP iktidarı, doğal yapısı ve endemik türleriyle mutlaka korunması gereken son kale olan Milli Parkları ve Ormanları, sermayeye rant sağlama adına göz koymuş durumdadır.

Sağlıklı bir ekosistem hem insan türü hem de insan olmayan diğer türler içinde yaşamsal öneme sahiptir. Yurttaşın ve tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, suyun, ağacın var olma hakkını yok sayan iktidarlar, kapitalizmin güçlü lobileriyle turizmciler, madenciler ve sanayiciler için doğayı hammadde ve sermaye birikimine aracı olarak sunuyorlar ve istedikleri yasal düzenlemeyi yaptırıyorlar. Biz Bursa Su Kolektifi olarak iklim krizinin etkisini derinden hissettiğimiz şu günlerde doğal alanları sermayenin talanına açanları ifşa etmeye bizi sürüklemek istedikleri karanlık geleceğe karşı mücadeleye devam edeceğiz.”

Öne Çıkanlar