Ceyport Limanı’na verilen 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

Ceyport Limanı’na verilen 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi
Yayınlanma:
A+ A-
Tekirdağ'da, Ceyport Limanı'nda kapasite artışı için verilen ÇED olumlu raporu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edildi. Ölçümlerin yetersiz olması ve çevreye zararının belirsizliği gerekçe gösterildi.

Artı Gerçek - Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce 10 Ekim 2021’de verilen ‘ÇED Olumlu’ kararı Tekirdağ İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Davayı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu açmıştı. DHA'nın haberine göre, Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 25 Kasım’da verdiği kararda ise katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmadığı, dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği; bu yönüyle ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre ve insan sağlığı üzerinde verebileceği zararların belirsiz olduğu belirtildi.

'YETERLİ ÖLÇÜMLER YAPILMADI'

Kararın ardından TMMOB Tekirdağ Temsilcisi Cemal Polat, üyelerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, limanda yapılan işlemlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

ÇED raporlarında kapasite artışı planlanması halinde projenin etkilerinin ve çevresel etkilerinin kümülatif olarak değerlendirildiğini belirten TMMOB Tekirdağ Temsilcisi Cemal Polat, "Mahkeme kararında katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmadığı, dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği, bu yönüyle ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığı üzerinde verebileceği zararların belirsiz olduğunu, ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

Liman kapasite artış projesi için gerekli yeterli titreşim ölçümlerinin yapılmadığını belirten Polat, "Bu açıdan eksik işlem niteliğinde olduğu, projenin inşaat aşaması ve deniz dip tarama inşaat aşamasında mevcut limanın işletilmesine ait gürültü hesaplamalarının dahil edilmediği, anlaşıldı. Dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği, ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığına verebileceği zararların belirsiz olduğu belirtildi" dedi.

'DEPREMSELLİK İNCELEMELERİ DE EKSİK'

Limanda, aktif faylar, depremsellik ile jeolojik, jeoteknik yapı bağlamında değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Polat, bu konuda detaylı etüt raporunun bulunmadığını kaydetti.

Polat, "Liman kapasite artışı kapsamında yapılması planlanan kazıklı temellerin hesap detayları hakkında bilgi, belge ve proje olmadığı, bu durumun proje kapsamında yapılacak kazıklı temel tasarımın deprem mühendisliği açısından değerlendirilmesi bağlamında eksik işlem niteliğinde olduğu belirlendi. Kararda, katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf ile gürültü titreşimi, toz ve gaz emisyonları konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmaması bakımında ÇED yönetmeliği esas olmak üzere ilgili mevzuat açısından ve eksikliklerin bulunduğu, mevcut haliyle uygun tutarlı olmadığı görüş ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu gerekçelerle ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, 21 Ekim’de Ceyport Limanı Kapasite Artış Projesi’ne verilen ÇED olumlu kararının hukuka ve mevzuata uygun olmadığına hükmetmişti. Mahkeme, proje kapsamında yapılacak işlemlerin çevreye, telafisi güç ve imkansız zararlar vereceğini belirtmişti.

İtiraz yolu kapalı olmak üzere dava sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen faaliyetlerin sürdürülmesi nedeniyle yeniden suç duyurusunda bulunulmuştu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, mahkeme kararına ilişkin mühürlenen alanlarda çalışma yapılması durumunda, gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar