İBB itiraz etmişti: Mahkemeden Kanal İstanbul'un imar planına iptal kararı

İBB itiraz etmişti: Mahkemeden Kanal İstanbul'un imar planına iptal kararı
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021'de yaptığı imar planı değişikliğinin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Artı Gerçek - İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 'Kanal İstanbul Projesi'ne karşı açtığı davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) haklı buldu. Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliğinin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum’un bakan olduğu dönemde, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ni onaylamıştı. 15 Temmuz 2021 tarihinde onaylanan plan, 16 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştı.

İBB, bu plan değişikliğine itiraz ederek konuyu yargıya taşımıştı. Başvuruda, plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğu ve İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zararlar vereceği vurgulanmıştı. Bakanlık ise bu itirazı reddetmişti.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VURGUSU

Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını haklı bulan İstanbul 11. İdare Mahkemesi, imar planını iptal etti. 2023/3120 sayılı kararda, "15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve hukuka uygunluk bulunmadığı" belirtildi.

'NÜFUS HESAPLARI EKSİK'

İptalle ilgili mahkeme kararında, dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği ve bu durumun belirsizlik yarattığı vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre, nüfus hesaplarının eksik olduğu ve yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik diğer davaları devam ediyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin dava da Danıştay’da görüşülüyor. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar