Vali ve oğlunun 'HES projesi oyununa' karşı köylüler yeniden dava açtı

Vali ve oğlunun 'HES projesi oyununa' karşı köylüler yeniden dava açtı
'Doğa için hukukta reform, dünya incisi Şavşat'ı, Artvin'i talan eden mantığı söküp atmaktır.'

Gençağa KARAFAZLI 


ARTI GERÇEK-  Artvin'in Şavşat ilçesine yapılmak istenen Şavşat Hanlı Regülatörü ve HES projesine yeniden 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Şavşat Dernekler Federasyonu, kararı mahkemeye taşıdı.

Artvin'in eski valilerinden Selahattin Akyurt ve oğlunun sahibi olduğu, Akyurt Enerji Üretim A.Ş. adlı şirket tarafından Şavşat ilçesinde yapılmak istenen "Hanlı HES projesi" için verilen "ÇED olumlu" kararı, köylülerin mücadelesiyle iptal edilmişti. Şirket, projede küçük bir revizyon yaparak, "ÇED Gerekli Değildir" raporu aldırdı.  İstanbul Şavşat Dernekler Federasyonu, şirketin bölgede yeniden çalışmalara başlamasına tepki gösterdi. Şavşat Dernekler Federasyonu, Rize İdare Mahkemesi'ne 11 Kasım tarihinde yeniden dava açtı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Şavşat Dernekler Federasyonu, "Hukuk, yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek HES'in yapılıp bitirilmesine adeta imkân veren bir garabet olarak ortadadır" ifadelerini kullandı.

VALİ ALANI TERK ETTİ

2 yıllık dava sürecini hatırlatan dernek, "İnsan olan hiç kimse bu talana, kıyıma, kırıma sessiz kalamazdı ve öyle de oldu" dedi. Şavşat halkının direnişi sonucu valinin alanı terk etmek zorunda kaldığını söyleyen dernek açıklamasında şunlar kaydedildi:

'DEVLETİN VALİSİ MAHKEME KARARINA İHTİYAÇ DUYMUYOR'

"Şavşat'ta Kaymakamlık, Artvin'de Valilik yapmış bu şahıs mahkeme kararına ihtiyaç duymamış, bunu da mahkemece verilmiş bir 'yürütmeyi durdurma kararı' olmamasıyla açıklayabilmiştir. İşte üst düzey kamu yöneticisinin hukuka bakışı budur. Hukuksa; yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek HES'in yapılıp bitirilmesine adeta imkân veren bir garabet olarak ortadadır.

Halkın lehine sonuçlanan bu dava sürerken, bu kez HES Şirketi, projenin kurulum gücünün 10 MWg altında olmasına dayanarak ve projede çok küçük bir revizyon yaparak "ÇED Gerekli Değildir" kararı almıştır.  

Hanlı Regülatörü ve HES Revize Projesi olarak adlandırılan bu proje için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi'nde 11.11.2020 tarihinde tarafımızca ilgili köyler adına yeniden dava açılmıştır. 

'HUKUK BASİT BİR YÖNTEMLE YOK SAYILIYOR'

Bu yöntemin, hukuku dolanmak olduğu, mahkeme kararını da işlevsiz kılma sonucunu doğurduğu aşikârdır. Hukukta yeniden reformun konuşulduğu bu günlerde, hukukun böylesine basit bir yolla yok sayılması, yargı erkine de güven kaybettiren dramatik bir tablodur. 2 yıl dava sürsün, keşifler yapılsın, bilirkişi raporları hazırlansın ve Mahkeme karar versin ama aynı proje için yeniden aynı yargı kurumu önüne çıkılsın. Üstelik dosya içeriğinde saptanan eksik, yanlış ve aykırılıklarda zerrece bir düzeltme de yapılmadan. 

Böyle bir hukuk yaklaşımı ile reform yapılamaz. Önce hukukun üstünlüğünün bütün ilkeleriyle ve zihniyet olarak hayata geçirilmesi gerekir.

Proje ile ilgili olarak mahkeme kararıyla hukuka ve mevzuata aykırılık kararı verilmiş iken ve mahkeme kararında belirtilen aykırılıklar ortada dururken, aynı coğrafyada, aynı derede, aynı ekosistemde ve yine 28 köyün kadim su kullanım hakkı hesaplanmadan hazırlanmış proje sırf 10 MWg altında olduğu için hukuka ve mevzuata uygun hale mi gelecek? 

'ARTVİN SEVDALILARI BU HAKLI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK'

Doğa için hukukta reform, dünya incisi Şavşat'ı, Artvin'i talan eden mantığı söküp atmaktır. 

Bu dava doğanın, çevrenin, kendini ifade edemeyen dilsiz varlıkların ve her şeyin yaşam kaynağı olan suyun davasıdır. Hukuk, esasta kendini ortadan kaldıracak bir suiniyet varyasyonuna teslim olamaz, olmayacaktır da. 

28 köyün halkı, Şavşat ve ve Ardanuç ilçe halkı ve gurbetteki tüm Artvin sevdalıları bu haklı mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi dayanışmayla ve kararlılıkla sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu davada da eğer hukuk doğru işler ise bütün canlıların, ormanın, dağın, çiçeğin, kurdun, kuşun, hakkını alacağız. Evrensel ve ulusal hukuk, yaşam hakkının yanındadır. Vicdan da, insanlık da."

Öne Çıkanlar