Ekonomistler, Nebati'nin 'epistemolojik' konuşmasını değerlendirdi: Vapurlarda böyle adamlar olurdu

Ekonomistler, Nebati'nin 'epistemolojik' konuşmasını değerlendirdi: Vapurlarda böyle adamlar olurdu
Yayınlanma:
A+ A-
Bakan Nebati'nin alışılmışın dışında kavramlar kullandığı konuşması gündemden düşmüyor. Nebati'nin ne demek istediği tam anlaşılamazken, ekonomistler konuşmanın anlamını yorumladı.

+GERÇEK - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde yaptığı konuşma gündemden düşmüyor. Nebati, konuşmasında, alışagelmişin dışında yabancı kavramlar kullanarak ekonomiyi yorumladı. 

İktidarın ekonomik politikalarına ilişkin konuşan Nebati'nin, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" cümlesi sosyal medyada pek çok kişi tarafından yorumlandı.

Nebati, konuşmasında iktidarın Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürüklediği ‘ekonomi modelini’ anlattı. Nebati, daha önce, "Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar" sözleriyle anlatmaya çalıştığı ‘ekonomi modelini' şöyle dile getirdi:

"Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor."

Ekonomistlerin Nebati'nin sözlerine ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle:

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Nebati entellektüel çapıyla parmak ısırttı! Fizyokratlardan Adam Smith’e, Schumpeter’den Virilio’ya, Keynesçilerden Fordizme, Heterodoks iktisattan Hayek’e bezenen sunuşunda "bir Nebati kolay yetişmiyor" dedirtti. Ancak ünlü "ekonomistler" arasında Erdoğan’ı saymaması yadırgandı!" ifadelerini kullandı.

Nebati dünkü malum konuşmasında Schumpeter’in "yaratıcı yıkıcılık" kavramından söz ediyor. Ağustos ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı %2,9’a düşmüş. Düşük teknolojili,ucuz emeğe dayalı üretim yapan bir ekonomide yenilikçilikle,teknolojik atılımla övünmek gülünç!

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Nebati, 'Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır.' Anlayan varsa anlamayanlara anlatsın" dedi.

Prof. Dr. Hakan Kara, "Mevcut ekonomi politikaları heterodoks değildir, ortodoks da değildir; binaenaleyh bunlar politika da değildir. Eski bir siyasetçi büyüğümüzden ilhamla" değerlendirmesi yaptı. Kara, Nebati'nin sözlerine işaret eden bir de tablo paylaştı. 

Mustafa Sönmez, "Hadi şunu bir de kağıttan okumadan söyle desen, yıllarca unutulmayacak bir komedi çıkar sahneye. Kime bu palyaçoluk bir de onu anlasak" dedi.

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, "Vapurlarda böyle konuşan adamlar olurdu, ne sattıklarını anlamazdım ama almamak gerektiğini bilirdim" sözleriyle eleştirdi.

Kelime kelime Bakan Nebati’nin söylediklerinin anlamı:

- Neo klasik ekonomi, temel olarak 1870’lerde ortaya çıktı. Neoklasik iktisatçıları, insanların mal veya hizmetleri tüketirken, faydalarını veya memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmalarıyla ilgili uğraşır. İşletmeler mal veya hizmet satarken karlarını maksimize etmeye çalışırlar. Bakan Nebati burada geçmişten bugüne alışıla gelmiş ekonomi politikalarını reddettiklerini vurguluyor.

- Epistemolojik kopuş, ideolojik alandan, bilim alanına geçişin ifade edildiği teorik bir olaydır. Bu teori ilk olarak, Marks'ın kendisinden öncekilerle temelden ayrışarak ayrı bir konuma geçişini belirtmek amacıyla kullanıldı. Bakan Nebati bu ifadeyle sadece sözde değil uygulamada da ekonomi politikasını değiştirdiklerini anlatıyor. 

- Heterodoks yaklaşım ifadesi Bakan Nebati tarafından ana akım ekonomi politikalarından ayrılma anlamında kullanıldı. Nebati burada "faiz sebep enflasyon sonuç" önermesinin Heterodoks yaklaşım olduğunu savunuyor. Bu yaklaşımda, ekonomideki enflasyonist baskıları önlemek amacıyla ücretler belirli bir süre dondurulur. Heterodoks ekonomi politikası dünyada en çok Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde uygulandı. Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur.

- Davranışsal ekonomi, insan zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Sosyal, zihni ve duygusal önyargıların nasıl etkilendiği araştırılırken, ağırlık günümüzde finans alanında teknik analiz, pazarlama gibi alanların özel ilgisini çeker. Bu kapsamda pazar fiyatlarının ve kaynak kullanımının neden değiştiği sorusu sorulur. Bakan Nebati de bu ifadeyi kullanarak ekonomide piyasaya göre hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

- Nöro ekonomi ise ekonomi, psikoloji, sinirbilim ve davranışsal ekonomi gibi çeşitli çalışma alanlarından unsurlar alan yeni bir disiplin. Temel amacı, insanların ekonomi ile ilgili kararları nasıl aldıklarını incelemektir.  Nöroekonomi, bireysel kanaatlerin neye göre şekillendiği üzerinde durur. Bakan Nebati, burada da piyasanın kurallarına göre hareket etmektense ihtiyaçlarına göre karar almanın önemine vurgu yaptı. 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar