KYK faizi ile 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor

KYK faizi ile 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor
Yayınlanma:
A+ A-
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi komisyondan geçti. Yasanın içinde KYK borçlarının faizsiz ödenmesi, 2 bin liranın altındaki icra borçlarının silinmesi ve maske yasağı ihlali cezalarının silinmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

Artı Gerçek - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 52 maddelik torba yasa teklifi (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) kabul edildi. Teklife göre; Covid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek, KYK kredilerinin faizi silinecek, 2 bin TL ve altındaki icra borçları silinecek, işverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak.

YEMEK ÜCRETİNE VERGİ İSTİSNASI

Düzenlemenin belli başlı maddeleri şöyle:

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak. Yıllık indirim tutarı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, işverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk Lirası’nı aşmayan kısmı, istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

ÖĞRENCİ KREDİSİNDE FAİZ SİLİNİYOR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

İŞKUR'A PERSONELİNE KORUMA

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bir banka ya da banka grubu için faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet izni vermeye yetkili olacak.

BDDK, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketlerce kuruluş izni için aranan veya şirket ortaklarınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi durumunda bunların faaliyet iznini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek.

Ayrıca komisyondan geçen maddelere göre, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Öne Çıkanlar